SN/K 605 Sirkulær økonomi i BAE-næringen

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Lars Myhre fra BOLIGPRODUSENTENES FORENING

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 26. mars 2021:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen sirkulære økonomi for BAE-næringen.
Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 350/SC 1 Circular economy in the construction sector og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 350/SC 1, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter*.

*Komiteen må samarbeide tett med SN/K 223 Bærekraftstandardisering i BAE-sektoren for samordning med pågående standardisering i CEN/TC 350 og formelle avstemninger for SC 1 som vil måtte på teknisk komité nivå. Det forutsettes også et samarbeid med SN/K 583 Sirkulær økonomi, spesielt med tanke på terminologi og metodikk som utvikles internasjonalt og skal være førende også for CEN/TC 350/SC 1.


Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 350/SC 1

Representert i komiteen

 • ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO
 • AVFALL NORGE
 • BETONG NORGE - BETONGELEMENTFORENINGEN
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • CEK STUDIO FOR ARCHITECTURE AND DESIGN ESCUER
 • FEIRING BRUK AS
 • HRP AS
 • HUNTON FIBER AS
 • LAVKARBONBYGG AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NIRAS NORGE AS
 • NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING
 • NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK STÅLFORBUND
 • NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
 • NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
 • OPAK AS
 • OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • RAMBØLL NORGE AS
 • RESIRQEL AS
 • RIF
 • SINTEF AS
 • STATSBYGG
 • SWECO NORGE AS
 • TAVLER AS
 • TEKNA-TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
 • TREINDUSTRIENS LANDSFORENING
 • VENI AS