NORSOK Petroleumsindustri

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Rolf Hanekamhaug fra EQUINOR ASA

Kontaktperson

Mandat

https://standard.no/en/sectors/petroleum/organisation/management-and-mandates/

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 12
 • ISO/TC 67

Representert i komiteen

 • AKER BP ASA
 • AKER SOLUTIONS AS
 • BRANSJEFORENINGEN OFFSHORE NORGE
 • CONOCOPHILLIPS NORGE
 • DEEPWATER TRANSOCEAN
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • IKM TESTING AS
 • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
 • NORGES REDERIFORBUND
 • NORSK INDUSTRI
 • SAFE
 • TECHNIP NORGE AS