SN/K 587 E-helse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Marianne Lodvir Hemsing fra DIREKTORATET FOR E-HELSE

Kontaktperson

Mandat

Mandat fornyes våren 2023:

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:

ISO/TC 215 Health informatics

CEN/TC 251 Health informatics

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen helseinformatikk/e-helse.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 215
 • CEN/TC 251

Representert i komiteen

 • AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • DIGITAL SOCIETY INNOVATION - D'SILVA
 • DIREKTORATET FOR E-HELSE
 • DNV AS
 • EDISYS CONSULTING AS
 • EXIMIUS AS
 • GS1 NORWAY
 • HAFENSTROM AS
 • HELSE NORD RHF
 • NORSK SYKEPLEIERFORBUND
 • SENSIO AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • VALI AS