SN/K 346 Fukt i bygninger

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2018-02:

Komiteen skal være Standard Norges rådgiver i forhold til fukt i bygninger. Den skal få uttale seg om alle standardforslag som har innvirkning på fukt i bygninger, og foreslå tiltak i form av ny Norsk Standard eller annet som kan bidra til å få ned fuktskadeomfanget.

Komiteens oppgave blir å utarbeide en Norsk Standard for fuktsikker byggeprosess og en Norsk Standard for rehabilitering/sanering av vannskader. Komiteen skal også se på de allerede utviklede standardene (NS 3511:2014 Måling av relativ fuktighet i betong og NS 3512:2014 Måling av fukt i trekonstruksjoner) og oppdatere disse dersom nødvendig.

Komiteen skal også speile arbeidet til ISO/TC 205/JWG 11 «Moisture damage» og gi kommentarer og råd til dokumentene/standardene som kommer på høring fra denne arbeidsgruppen i ISO.