SN/K 109 Tannhelse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Hilde Beate Molvig Kopperud fra NORDISK INSTITUTT FOR ODONTOLOGISKE MATERIALER AS (NIOM AS)

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt [09.03.2021]:
Standarder som setter krav til tannpleie utvikles i dag i ISO/TC 106 Dentistry og CEN/TC 55 Dentistry. Standardiseringsområdet omfatter blant annet:
• termer og definisjoner
• materialer
• instrumenter
• utstyr.
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen ISO/TC 106 og CEN/TC 55.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 106
 • CEN/TC 55
 • ISO/TC 106/SC 1
 • ISO/TC 106/SC 4
 • ISO/TC 106/SC 6
 • ISO/TC 106/SC 8
 • ISO/TC 106/SC 2
 • ISO/TC 106/SC 3
 • ISO/TC 106/SC 7
 • ISO/TC 106/SC 9

Representert i komiteen

 • HELSEDIREKTORATET
 • NORDISK INSTITUTT FOR ODONTOLOGISKE MATERIALER AS (NIOM AS)
 • NORGES TANNTEKNIKERFORBUND
 • ORKLA HOME & PERSONAL CARE AS
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET