SN/K 627 Varmebehandling av jord

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Roar Kjendalen fra MASKINENTREPRENØRENES FORBUND

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utvikle ett eller flere nasjonale standarddokumenter om varmebehandling av jord som tiltak mot spredning av uønskede fremmede arter og planteskadegjørere. Komiteen skal spesielt vurdere behov for endring av eller tilleggsprodukter til NS 3420-K Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del K: Anleggsgartnerarbeider. Dokumentene skal omfatte behandling av oppgravd jord (ex-situ). Behandling av jord på dyrkingsarealer (in-situ) er ikke inkludert i prosjektet Dokumentene kan beskrive behandlingsmetoden(e), angi prosesskrav eller krav til den behandlede jorda, eventuelt inneholde en kombinasjon av disse elementene. Komiteen avgjør selv hvilken tilnærming den vil benytte. Kostnadsaspektet skal om mulig vektlegges for å ivareta at også mindre aktører kan benytte seg av metoden. Produktene forventes å foreligge i form av 1) Et supplement til NS 3420 slik at det enkelt kan kreves damping av jord ved utlysninger av bygge- og anleggsprosjekter. Dette kan være i form av et endringsblad til NS 3420-K 2) En spesifikasjon til behandlingen og/eller sluttproduktet slik at innholdet av smitte, frø og plantedeler etter behandlingen anses tilstrekkelig desimert, at jorda har en hensiktsmessig brukskvalitet og at behandlingen tar hensyn til omgivelsene. Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og evt. nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området. Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet.

Representert i komiteen

  • BÆRUM KOMMUNE
  • ENVIR AS
  • GRØNN VEKST AS
  • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
  • MATTILSYNET
  • NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
  • NORSK GJENVINNING AS
  • SOIL STEAM INTERNATIONAL AS
  • SOILZERO AS
  • VESTFOLD FYLKESKOMMUNE