SN/K 110 Ambulanser og ambulanseutstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ronald Rolfsen fra OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt [09.03.2021]:
Standarder som setter krav til ambulanser og ambulanseutstyr utvikles i dag i CEN/TC 239 Rescue systems som har som arbeidsområde: “To define standards for emergency medical vehicles and the equipment thereof as well as for first aid equipment, in the interests of providing safe and comfortable transport and preclinical treatment for patients”. Ambulanser er både for vei, luft og vann. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen CEN/TC 239.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 239

Representert i komiteen

  • AMBULANSEFORBUNDET I DELTA
  • EPIGUARD AS
  • FAGFORBUNDET
  • HELSEDIREKTORATET
  • HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS
  • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
  • SYKEHUSET INNLANDET HF
  • UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF