SN/K 270/AG 1 Revisjon av NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Mandat for SN/K 270 AG1 – Visuelle ledesystemer

Komiteen oppnevnes med følgende mandat:

SN/K 270/AG 1 skal revidere NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk:
– Del 1: Planlegging og utforming
– Del 2: Laboratoriemåling og måling på stedet av etterlysende produkter
– Del 3: Kontroll, ettersyn og vedlikehold.

På sitt første møte skal AG 1 velge leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal SN/K 270/AG 1 på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i SN/K 270/AG 1 skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

SN/K 270/AG 1 oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.”