SN/K 217 Fiskekvalitet

Denne komiteen er per mars 2021 sovende i påvente av revisjoner eller nye prosjekter.

SN/K 217 omfatter kvalitetsstandarder for fisk og krepsdyr. Det er blant annet laget følgende Norsk Standard:

 • NS 9401:1994 Atlantisk laks - Referanse-prøveuttak for bedømmelse av kvalitet (også oversatt til engelsk)
 • NS 9402:1994 Atlantisk laks - Måling av farge og fett (også oversatt til engelsk)
 • NS 9404:1994 Atlantisk laks - Trimmings-og skinningsgrader av laksefilet
 • NS 9406:2016 Fisk og fiskeprodukter - Skrei - Krav til produkt (SN/TS 9406:2021 Fisk og fiskeprodukter - Fersk skrei - Krav til produkt)
 • NS 9407:2008 Fisk og fiskeprodukter - Norsk oppdrattskveite - Krav til kvalitet
 • NS 9408:2009 Fisk og fiskeprodukter - Norsk fersk torsk - Krav til kvalitet
 • NS 9409:2009 Fisk og fiskeprodukter - Norske fryste, kokte og pillede reker - Krav til kvalitet
 • NS 9411:2011 Fisk og fiskeprodukter - Norsk ishavsrøye - Krav til kvalitet
 • NS 9412:2010 Fisk og fiskeprodukter - Fersk, norsk ørret fra akvakultur - Krav til kvalitet
 • NS 9413:2012 Fisk og fiskeprodukter - Norsk saltfisktorsk - Krav til kvalitet
 • NS 9441:2013 Fisk og fiskeprodukter - Norsk lysing - Krav til kvalitet
 • NS 9442:2013 Fisk og fiskeprodukter - Norsk brosme - Krav til kvalitet

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)