Standardiseringskomiteer

Dette er en oversikt over våre nasjonale standardiseringskomiteer. Komiteene utvikler nasjonale standarder og/eller følger arbeidet i europeiske og internasjonale standardiseringskomiteer.