Relevante komiteer

Tabellen nedenfor viser standardiseringskomiteer som utvikler standarder som har innvirkning på hverdagen til forbrukere, brukere og arbeidstakere. Oversikten viser både norske, europeiske og internasjonale komiteer, med lenker til hver av komiteenes arbeidsprogram.

Mennesker sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Alle komiteer utvikler standarder innenfor sitt område og etter et gitt mandat.

Alle standarder som de enkelte komiteene utvikler, utformes i henhold til et internasjonalt regelverk «ISO/IEC Directives, Part 2 — Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents». Dette regelverket henviser til at komiteen skal ta en rekke hensyn når innholdet utformes, for eksempel til miljø og klima, tilpasning til små- og mellomstore bedrifter (SMB), universell utforming (UU) og forbrukeraspekter.

Tabellen oppdateres med jevne mellomrom.

Oversikt over standardiseringskomiteer som er relevante for forbrukere, brukere og arbeidstakere
Område/ nasjonal komité (SN/K) Europeisk komité (CEN)    Internasjonal komité (ISO) 
SN/K 581 Aldersinkluderende samfunn   ISO/TC 314 Ageing societies
SN/K 592 Aldrende samfunn og digitalisering (Bygg)    
SN/K 551 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø   ISO/TC 283 Occupational health and safety management
SN/K 611 Avfall og gjenvinning CEN/TC 183 Waste management ISO/TC 297 Waste collection and transportation management
SN/K 543 Avfallshåndtering    
SN/K 250 Bank- og finansielle tjenester   ISO/TC 68 Financial services
Biltilpasninger for sjåfører og passasjerer av motorkjøretøyer CEN/WS 069 Car-Adaptations for Drivers and Passengers of Motor Vehicles ISO/TC 22 Road vehicles
SN/K 11/Brannalarmanlegg    
SN/K 15 Brannsikkerhet i bygninger CEN/TC 127 Fire safety in buildings ISO/TC 92 Fire safety
SN/K 147 Emballasje CEN/SS T14 Packaging CEN/TC 261 Packaging ISO/TC 122 Packaging
SN/K 601 Bærekraftig finans   ISO/TC 322 Sustainable finance
SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn CEN/CLC/ETSI/SF-SSCC CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities ISO/TC 268 Sustainable cities and communities
CEN/TC 465 Sustainable Cities and Communities
SN/K 622 Datadrevet landbruk   ISO/TC 347 Data-driven agrifood systems
SN/K 599 Delingsøkonomi   ISO/TC 324 Sharing economy
SN/K 624 Digitalt Produkt Pass (DPP) CEN/CLC/JTC 24 Digital Product Passport  
SN/K 254 E-handel og elektroniske forretningsprosesser CEN/TC 440 Electronic Public Procurement  CEN/TC 434 Electronic Invoicing  
SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova    
Forbrukerbeskyttelse: Personvern ved design for forbrukervarer og tjenester   ISO/PC 317 Consumer protection: privacy by design for consumer goods and services
Forbrukerinformasjon   ISO/PC 335 Guidelines for organizations to increase consumer understanding of online terms and conditions
Forbrukergarantier   ISO/PC 303 Guidelines on consumer warranties and guarantees
Forbruksmateriell i helse CEN/TC 205 Non-active medical devices CEN/CLC/JTC 3 Quality management and corresponding general aspects for medical devices ISO/TC 210 Quality management and corresponding general aspects for medical devices ISO/TC 76 Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use ISO/TC 84 Devices for administration of medicinal products and catheters
Gambling / nettgambling CEN/TC 456 Online gambling  
Retningslinjer for mikro-SMB-er om overholdelse av EUs personvernforordning (GDPR) CEN/WS 111 Guidelines for Micro-SMEs on GDPR Compliance ISO/IEC JTC 1 Information technology
Gransking av forbrukerhendelser   ISO/PC 329 Consumer incident investigation guideline
SN/K 568 Helseledelse   ISO/TC 304 Healthcare Organization Management
SN/K 106 Hjelpemidler og tilgjengelighet CEN/TC 293 Assistive products and accessibility ISO/TC 168 Prosthetics and orthotics ISO/TC 173 Assistive products
Husholdningsprodukter CEN/SS H99 Produkter til husholdnings- og fritidsbruk CLC/TC 61  Sikkerhet for husholdninger og lignende elektriske apparater  
SN/K 171 Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern CEN/CLC/JTC 13 Cybersikkerhet og databeskyttelse ISO/IEC JTC 1 Information technology
SN/K 586 Kunstig intelligens CEN/CLC/JTC 21 AI ISO/IEC JTC 1 Information technology
SN/K 149 Kvalitetsledelse (brukertilfredshet) CEN/SS F20 Quality assurance ISO/TC 176 Quality management and quality assurance ISO/TC 312 Excellence in service
SN/K 614 Kvalitet i pasientforløp innen bildediagnostikk og bildeveiledet behandling CEN/TC 470 Quality along the patient pathway in medical imaging  
Leketøy CEN/TC 52 Safety of toys ISO/TC 181 Safety of toys
SN/K 186 Læringsteknologi CEN/TC 353 Technologies supporting education and learning processes ISO/IEC JTC 1 Information technology
SN/K 137 Mat (ikke speilkomité, men enkeltstående eksperter) CEN/TC 275 Food analysis - Horizontal methods CEN/TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis   CEN/TC 338 Cereal and cereal products CEN/TC 460 Food Authenticity CEN/TC 463 Microbiology of the food chain CEN/SS C01 Food Products ISO/TC 34 Food products
Menstruasjonsprodukter   ISO/TC 338 Menstrual products
SN/K 127 Miljøledelse CEN/SS S26 Environmental management ISO/TC 207 Environmental management
SN/K 255 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for BAE    
SN/K 298 Nanoteknologi CEN/TC 352 Nanotechnologies ISO/TC 229 Nanotechnologies
Omdømme på nett   ISO/TC 290 Online reputation
Omsorgshunder / førerhund CEN/TC 452 Assistance Dogs  
SN/K 188 Person-ID (ikke speilkomité, men enkeltstående eksperter) (SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT skal fungere som en samlekomité) CEN/TC 224 Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment ISO/IEC JTC 1 Information technology
Personlig økonomi   ISO/TC 222 Personal financial planning
SN/K 609 Plast i miljø CEN/TC 249 Plastics ISO/TC 61 Plastics
Prisfastsetting – enhetspris på varer   ISO/PC 294 Guidance on unit pricing
SN/K 239 Risiko   ISO/TC 262 Risk management
SN/K 211 Samfunnssikkerhet CEN/TC 391 Societal and Citizen Security ISO/TC 292 Security and resilience
SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren

CEN/TC 325 Prevention of crime by urban planning and building design CEN/TC 388 Perimeter protection

 
Sanitærutstyr CEN/TC 163 Sanitary appliances  
SN/K 608 Sikringsbelysning    
SN/K 583 Sirkulær økonomi   ISO/TC 323 Circular economy
Sport og fritid, lekeplasser oa CEN/TC 136 Sports playground and other recreational facilities and equipment / Sport, lekeplass og andre rekreasjonsfasiliteter og utstyr ISO/TC 83 Sports and other recreational facilities and equipment
Sykler CEN/TC 333 Cycles ISO/TC 149 Cycles
Sårbare forbrukere   ISO/PC 311 Vulnerable consumers
Transport og logistikk CEN/TC 320 Transport - Logistics and services  
SN/K 607 Universell utforming – Digitale Læremidler    
SN/K 387 Lydtekniske løsninger for universell utforming    
SN/K 555 Universell utforming – oppfølging av europeisk standardisering (ikke speilkomité, men enkeltstående eksperter) CEN/BT/WG 213 SAGA CEN/CLC/JTC 12 Design for All  
SN/K 212 Universell utforming - symboler og piktogrammer    
SN/K 24 Universell utforming av byggverk CEN/CLC/JTC 11 Accessibility in the built environment ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works
SN/K 289 Universell utforming av uteområder    
SN/K 615 Universell utforming av elbilladere