Brukerinteresser i standardisering

Dette er en side som skal bidra til å sikre brukerinteresser i standardisering. Her finner du informasjon om relevante standardiseringsaktiviteter som foregår både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå.

Person betaler vha telefonen
Foto: Istock

Standarder har betydning for forbrukere, brukere av tjenester og arbeidstakere. Standarder sikrer at kvaliteten på byggmesterens arbeid er i samsvar med spesifikasjoner, at uteområder og utstyr på lekeplassen er trygge, at betalingskortet fungerer, at maskinvaren er kompatibel og effektiv i bruk. Standarder gir også forbrukerne viktige opplysninger om varer og tjenester, slik at den enkelte kan gjøre informerte valg.

Standard Norge jobber, gjennom vårt fagråd for brukerinteresser i standardisering, for å sikre at brukerinteresser vektlegges ved utforming av standarder slik at de har aksept og legitimitet i samfunnet.

Følgende områder er prioritert:

  • Helse
  • Universell utforming
  • IKT og personvern
  • Tjenester og handel
  • Miljø og samfunnsansvar
  • Informasjon og merking

Relevante komiteer

Her finner du en oversikt over komiteer som jobber med standardisering innenfor relevante områder.

Standarder og lovgivning

På mange områder erstatter standarder en del av lovverket. Det å følge en standard kan være en måte å tilfredsstille kravene som stilles i lover og forskrifter på, og særlig innenfor bygg- og anleggsområdet og landbrukssektoren vises det til Norsk Standard.

På europeisk plan er det tilsvarende. Europeiske standarder utarbeides på basis av mandater fra EU/EFTA, og grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet for produkter fastsettes i rammedirektivene fra EU/EFTA. Standardene skal inneholde krav til alle tekniske egenskaper som er nødvendige for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivene. Europeiske standarder blir på denne måten et viktig supplement til felles europeisk lovgivning, og europeiske standarder blir fastsatt som Norsk Standard når de publiseres.

Relevante lenker

Informasjonsmøte om en sirkulær tekstilindustri

Standard Norge søker fagpersoner til en ny standardiseringskomité som skal bidra i utviklingen av internasjonale standarder for mer bærekraftige og sirkulære tekstiler. Delta på digitalt informasjonsmøte 25. april.

Les mer og meld deg på

Standardisering

Fagråd for brukerinteresser i standardisering

Fagrådet skal være rådgiver for Standard Norges sekretariat for brukerinteressser i standardisering og være en styringsgruppe for prosjektet. Fagrådet skal blant annet jobbe for at det deltar norske brukerrepresentanter i alle relevante nasjonale komiteer innenfor prioriterte områder.

Les mer om Fagrådet

Kontaktpersoner

Planlagte arrangementer