Suksesshistorier

Hvorfor er standardisering viktig? Hvorfor bruke standarder? Og hva får man ut av å engasjere seg i standardiseringsarbeid? Her er artikler om virksomheter og personer som sier noe hvorfor standarder er viktige for dem og hvorfor de deltar aktivt i standardisering.