Allnex: Energiledelse motiverer ledere og ansatte

– Energiledelse er som et kinderegg. Det er motiverende å redusere strømregningen, men minst like inspirerende å kunne ta ut data raskt og sjekke CO2- besparelsen i aktiviteten vi innfører. Nå har vi bedre kontroll med energistrømmen, og kan gjennomføre korrigerende tiltak raskere, sier Roger Søråsdekkan, daglig leder i Allnex Norway på Lillestrøm.

Foto: Allnex

(Opprinnelig publisert 06.02.2015)

Den kjemiske industribedriften er en del av et internasjonalt konsern med 16 fabrikker og hovedkontor i Brüssel. Våren 2013 fikk Allnex besøk av konsulentfirmaet Norsk Energi, som informerte om at bedriften kunne søke Enova om penger til å implementere den internasjonale standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001. Standarden bidrar til at lønnsømme tiltak kan identifiseres og gjennomføres, slik at energibehov, kostnader og klimagass-utslipp reduseres.

– Besøket ble et spark bak. Vi bestemte oss for å bli sertifisert, selv om det ikke var et krav. Sertifisering er også salgsfremmende i forhold til kundene, som er opptatt av sitt globale CO2-fotavtrykk, forteller Roger Søråsdekkan, og legger til at bistanden fra Norsk Energi var til god hjelp i prosessen.

Allnex har et energibudsjett som er dobbelt så stort som lønnsbudsjettet. Målet er ti prosent reduksjon i energiforbruket over en periode på fire år fra 2012. Med varierende energipriser regner Roger Søråsdekkan å spare om lag fire millioner kroner disse årene. Han mener hele en fjerdedel av energibesparelsen er et resultat av bevisstgjøring om energiforbruket i organisasjonen.

– Energiledelse krever kontinuerlig fokus og bevisstgjøring i hele organisasjonen.

Daglig oppfølging

– Det blir vanskeligere å redusere energiforbruket desto mer man nærmer seg optimalt nivå. Derfor er det viktig å ha en plan og kontinuerlige aktiviteter som underbygger resultatene. Aktiviteter og tiltak bør følges opp daglig, sier Roger Søråsdekkan.

Sertifiseringen gikk lett fordi Allnex hadde en godt etablert kultur for forbedringsarbeid. Bedriften var allerede sertifisert i henhold til standardene miljøsystemer (ISO 14001), kvalitetsledelse (ISO 9001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001), og forbedringsverktøyet LEAN var godt innarbeidet

Allnex er blant de to første av konsernets 16 fabrikker som har innført energiledelse. Søråsdekkan tror det er starten på en trend.

– Vi har holdt interne foredrag og rapportert månedlig om hva vi gjør. De andre fabrikkene har vist stor interesse, og mange vil nok følge i våre fotspor.

Tar grep

Norsk Energi er ett av flere konsulentfirmaer som hjelper bedrifter med etablering av energiledelse.

– All energibruk har miljøkonsekvenser. Bedrifter som tar grep om energien nå, vil få en bedre miljøprofil og styrket konkurranse-evne, mener konsulent Hans Even Helgerud i Norsk Energi, og forklarer hva som skal til for å innføre energiledelse.

– Øverste ledelse må ta ansvar for etablering av energipolitikk og energilederteam. Kartlegging av energiflyt og aktuelle energi-sparetiltak gir grunnlag for å fastsette konkrete energisparemål. For å kunne måle effekten av tiltakene, må det etableres energi-oppfølging. Den kan sammenlignes med bedriftens pulsklokke. Periodisk måling og overvåking av nøkkeltall for energiytelse gir informasjon om resultater og avvik fra måltall. Samtidig er informasjon, opplæring og de ansattes engasjement en forutsetning for å lykkes.

 

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Allnex er en av verdens ledende produsenter av spesialbindemidler til industrilakkmarkedet. Bedriften har 56 ansatte på Lillestrøm. Omsetning i 2014 var i underkant av en halv milliard kroner. Lillestrøm-bedriften var opprinnelig en del av Dyno-konsernet, men ble kjøpt opp av det internasjonale konsernet Allnex, som globalt har 2 000 medarbeidere, en omsetning på 2 milliarder dollar, og hovedkontor i Brüssel.