Hafjell Maskin: Sertifiserer seg til konkurransefortrinn i anbudsprosesser

Da Hafjell Maskin så at flere i bygg- og anleggsbransjen begynte å etterspørre sertifisering etter ISO-standarden for kvalitetsstyring, gikk de straks i gang med sertifiseringsprosessen for å være i forkant av markedet.

Maskin som borrer hull til sprengning
Foto: Hafjell Maskin

Det har gitt dem en grundig og strukturert gjennomgang av egen bedrift, som rigger selskapet for framtidig vekst og gir konkurransefortrinn.

Med en grundig gjennomgang av bedriften i forkant av sertifisering får bedriften større oversikt over egen virksomhet og alle dens ledd, samt at bedriften lettere får tettet hull i virksomheten som man ikke var klar over tidligere. Det var en medvirkende årsak til at Hafjell Maskin gikk i gang med en stor sertifiseringsprosess for å sertifisere seg etter NS-EN ISO 9001, standarden for kvalitetsstyring. 

– Gjennomgangen i forbindelse med sertifiseringen er genial, for du blir så godt kjent med bedriften du jobber i og styrer, at det er en kjempefordel. Det er en virkelig bevisstgjøring av det vi driver med og leverer, og gjennomgangen har hjulpet oss med å få en ryddig struktur og oversikt over alle ledd i bedriften, sier Stig Plukkerud, daglig leder i Hafjell Maskin.

Ønsket å forbedre og utvikle virksomheten

Hafjell Maskin brukte rundt syv måneder på å sertifisere seg etter ISO-standarden og det var en stor jobb. Standarden, ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, er flaggskipet blant de internasjonale standardene, og å følge denne standarden skal hjelpe selskaper med å øke kvaliteten på varer og tjenester i de markeder man opererer i.

– Vi har en statlig kontrakt som krever sertifisering etter ISO-standarden, men vi ønsket også å forbedre og utvikle oss som virksomhet og vi lærte mye av denne prosessen. Etter arbeidet med sertifiseringen har vi blitt mer strukturerte og fått høyere sikkerhet i HMS-arbeidet, forklarer Plukkerud.

Han påpeker at mindre bedrifter i bygge- og anleggsbransjen fort kan bli hengende etter de store, og at bransjen må tilpasse seg de kravene som stilles fra markedet. Med sertifiseringen etter ISO 9001 oppfyller Hafjell Maskin dette, som gir et konkurransefortrinn i anbudsprosesser. 

Trengte et rådgivningsmiljø til å hjelpe med sertifiseringen – valget falt på Standard Norge

For Hafjell Maskin var det avgjørende å få bistand fra et rådgivningsmiljø i sertifiseringsprosessen, ettersom de er en liten bedrift som ikke kunne sette egne ansatte til prosjektet på fulltid. Da ble det nødvendig å leie inn kompetansen de trengte. 

– Vi fikk hjelp fra Standard Norge og det var hele veien en god prosess. Samarbeidet var veldig bra, og vi lærte mye som vi ikke kunne fra før av, men som vi kanskje burde ha kunnet. Nå er vi godt kjent med alt, sier Plukkerud.

Valget falt på Standard Norge gjennom et tips fra bedriftens regnskapsfører. Ved å innhente ekstern hjelp i sertifiseringsprosessen, kunne Hafjell Maskin ha fokus på egen kompetanse og daglige drift, mens Standard Norge hjalp bedriften med sertifiseringen, som i tillegg sparte bedriften for mye tid.  

– Konsulenten fra Standard Norge var veldig flink og han begynte med å gå gjennom hele virksomheten først, og se på hva Hafjell Maskin trengte og hva vi skulle fokusere på fremover, sier Plukkerud. 

Han legger til at Hafjell Maskin gjennom sertifiseringen har fått bedre drift, systemer og kjennskap til egen virksomhet, som igjen løfter kvaliteten ut mot kundene og markedet. 

– Håpet fremover er at sertifiseringen vil rigge oss for god vekst og en bedre bunnlinje, og at vi også styrker omsetningen. Sertifiseringen etter ISO 9001 gjør også at vi kan delta i større bygg- og anleggsprosjekter, siden mange av disse anbudene krever dokumentasjon som vi nå har.

Gravemaskin river boliger

Fakta

Hafjell Maskin leverer entreprenørtjenester innenfor bygg og anlegg og spesialiserer seg også på grus, pukk og snørydding. Hafjell Maskin er sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet. 

 

Foto: ScanStock