Recover Nordic: Trippel ISO-sertifisering på tre år

På tre år har skadesaneringsselskapet Recover Nordic blitt sertifisert etter tre standarder. Selskapets systematiske arbeid med standarder åpner nye markeder og gir mer miljøvennlig og effektiv drift. Nå er de på vei mot sin fjerde ISO-sertifisering.

Espen Karsrud og Marianne Mikkelsen
Foto:

Høsten 2019 ble Recover Nordic sertifisert etter ledelsessystemstandarden ISO 45001 for arbeidsmiljø. Selskapet er allerede sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og 14001 for miljøledelse

Tid for fornyelse

Recover Nordic er Nordens ledende selskap innenfor opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader. Selskapet har mer enn 40 års erfaring og nesten 1000 ansatte i Norge. 

– Å organisere så mange medarbeidere på en god og effektiv måte, krever systematisk arbeid. Sent i 2016 fant vi derfor ut at vi ville heve kvaliteten i organisasjonen, på prosedyrer, arbeidsmetoder, instrukser og ledelse. Det var da arbeidet vårt mot ISO-sertifisering startet, forteller Marianne Mikkelsen, kvalitets- og HMS-leder i Recover Nordic. 

Innovative grep

For å sikre at alle ansatte deltok i sertifiseringsarbeidet, måtte selskapet tenke nytt. Salgs- og markedsdirektør Espen Karsrud forteller at nye løsninger har vært avgjørende for sertifiseringssuksessen.

– Vi er et håndverkerselskap som består av tømrere, byggmestere og andre fagarbeidere. 70-80 prosent av medarbeiderne våre sitter ikke på et kontor og foran en skjerm. De er alltid ute på farten. For å sikre at alle fikk tilgang til den samme informasjonen, tok vi i bruk en mobil-app internt. Nå klarer vi å involvere alle og det har helt klart vært en suksessfaktor. En effektiv arbeidsdag er mer lønnsom enn en ineffektiv arbeidsdag, sier Karsrud. 

I tillegg til digital innovasjon, tvinger sertifiseringene selskapet til å tenke nytt, også rundt miljøavtrykket sitt. 

– I vår bransje er avfallshåndtering et stort miljøspørsmål, blant annet fordi vi bruker mye emballasje. Sertifiseringene har gjort oss mer bevisst på hvordan vi kan forbedre avfallshåndteringen vår, sier Mikkelsen.

– Vi har satt oss et internt mål om at sorteringsgraden vår skal bli 100 prosent. Første delmål er 60 prosent, og det jobber vi målrettet mot nå. I tillegg har vi flere mål knyttet til FNs bærekraftsmål. Mål 12, «ansvarlig forbruk og produksjon», er spesielt viktig i denne sammenhengen, sier Karsrud.  

Alle gode ting er fire

Karsrud forteller at det systematiske arbeidet med standarder har gitt store gevinster for selskapet. 

– Sertifiseringene åpner nye markeder for oss. Nå kan vi levere til kommunale og statlige instanser som har sertifisering som krav i sine innkjøpsordninger. Det er også mange industriselskaper som er sertifisert og derfor setter det som krav videre i sin verdikjede, sier Karsrud. Nå ser selskapet mot sin fjerde sertifisering: ISO 27001 for informasjonssikkerhet.

Marianne Mikkelsen forteller at det er helt naturlig å gå videre med denne standarden. 

– Gode systemer for digital sikkerhet internt og eksternt blir bare viktigere. ISO 27001 henger godt sammen med de øvrige standardene våre og er en naturlig fjerde standard å innrette virksomheten vår etter. Til sammen vil de fire sertifiseringene rigge Recover Nordic for fremtiden, sier Mikkelsen.

 

Fakta

Recover Nordic er spesialister på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader.

De er Nordens ledende selskap innenfor faget skadebegrensning med totalt 2000 medarbeidere og mer enn 40 års erfaring.