Teknologi for en enklere alderdom

Med stadig flere eldre og færre hender tilgjengelige til å ta seg av dem, er ny velferdsteknologi en del av løsningen. Her er Norge langt framme, og med nye standarder kan vi komme enda lenger fram.

– I Norge har vi, i likhet med resten av den vestlige verden, en stor vekst i antall eldre. Dette er en gruppe med store individuelle behov, samtidig som denne gruppen er vant til å bruke teknologi som hjelper dem til å mestre livet på egen hånd, i deres eget hjem, sier Kåre Hagen. Han er leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Høgskolen i Oslo og Akershus og er satt til å lede Standard Norges forprosjekt der målet er å finne ut hvilke standarder som bør utarbeides innenfor området velferdsteknologi.

Bak ønsket om dette forprosjektet ligger det at staten tidligere har laget en utredning, NOU 2011, om innovasjon og omsorg. Det var en gjennomgang av hvordan morgendagens omsorgssektor skulle se ut, og den pekte på at det akkurat nå skjer en revolusjon innenfor velferdsteknologi.

– Da vi gjorde denne utredningen så vi oss rundt og sa; wow, se hva som skjer innenfor teknologi, samhandling og hjelpeapparater. Vi laget da en utviklingsagenda for velferdsteknologi som ikke skulle innebære flere ansatte eller flere hender innenfor omsorgsyrkene, men bedre teknologi, forteller Kåre Hagen.

Bygg, IKT og helse

Ifølge Hagen er dette et felt som favner over bygg, anlegg og eiendom, IKT og helse og omsorg. Og dette kan lett bli tre siloer som ikke snakker sammen, selv om målene er felles.

– Vi må derfor få folk fra de tre sektorene og myndighetene til å samles rundt samme bord og samarbeide. Det er i første omgang kommunene som står overfor denne teknologiske revolusjonen, og de må få hjelp til å kunne kjøpe de rette varene og tjenestene i tiden som kommer. Og det er dette vi trenger standarder til, sier Hagen. Standarder på dette feltet skal bidra til å hindre at du som kjøper blir låst til en leverandør og at du enkelt kan bytte leverandør. Det er viktig for konkurransen og at man vet hva man konkurrerer om, forklarer han.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologi som gir trygghet og livskvalitet for en bruker. Dette avgrenses mot hjelpemidler som kompenserer for kroppslig funksjonssvekkelse, slik som høreapparat og hjelpemidler som medisinsk behandlings- og diagnoseutstyr, f.eks. røntgenutstyr.

– Velferdsteknologi er for eksempel trygghetsalarm som sender en melding til ambulansen og der alarmmeldingen også kan brukes som en kode for å låse opp døra til brukeren. Tenk, nøkkelforvaltning er en egen problematikk i dagens omsorg, sier Kåre Hagen og nevner GPS-sporing for demente som et annet eksempel på ny velferdsteknologi som gir trygghet og livskvalitet, både for brukeren og dens omgivelser.

Både forenkling av nøkkelforvaltning og enklere sporing av demente er ting som kan frigjøre arbeidskraft til andre og viktigere oppgaver og samtidig gi brukerne økt trygghet og livskvalitet.

– Når alle involverte parter etter vårt innledende forprosjekt innser viktigheten av standardisering på dette feltet og oppdager samarbeidsmulighetene så vil dette kunne bli veldig bra. Norge og Norden er langt framme på velferdsteknologi, mener Kåre Hagen, og peker på fire grunner til dette. 

  1. Allmenn høy teknologikompetanse hos borgerne og i arbeidslivet.
  2. Omsorg er det offentliges ansvar, og dermed er det offentlige ofte ute etter helhetlige løsninger og er i stand til å drive dette fram.
  3. Det er en ressurssterk befolkning som krever høy kvalitet på tjenester.
  4. Høye lønnskostnader er en kraftig driver for teknologiske løsninger som kan utnytte arbeidskraften bedre. 

Kåre Hagen sa ja til å lede dette forprosjektet fordi han synes feltet er utrolig spennende og midt inne i en rivende utvikling.

– Jeg tror denne teknologien kommer til å bidra til et godt samfunn å bli gammel i, og det vil jeg hjelpe til med.  For å få det til må de respektive aktørene ut av sine vanlige sektorer. Boligbransjen må snakke med helse- og omsorgssektoren som må snakke med teknologisektoren. Omsorgsoppgavene er så store at helse- og omsorgssektoren ikke klarer dette alene, men når vi i standardiseringen får dem samlet rundt samme bord har jeg stor tro på at dette kommer til å bli veldig bra, sier Kåre Hagen.

Fakta

Kåre Hagen er leder ved Senter for velferds- og arbeidslivs-forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder Standard Norges forprosjekt der målet er å finne ut hvilke standarder som bør utarbeides innenfor området velferdsteknologi.

strek
Kåre Hagen
  

Kåre Hagen

Sist oppdatert: 2021-08-23