Image: medical personell at work

Helsedirektoratet: Standardene bedrer sikkerheten

Norsk ambulansetjeneste har hatt en svært god utvikling når det gjelder sikkerhet og kvalitet. – Gode standarder har mye av æren, mener Per Kristian Andersen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Andersen har jobbet med utvikling av ambulansetjenester siden 1963. Nå leder han deler av arbeidet i den europeiske standardiseringskomiteen for redningssystemer (CEN/TC 239 Rescue systems). Den har en rekke underkomiteer som jobber med standardisering av vei- og luftambulanser, utstyr til ambulansene og transport av kuvøser. De fleste europeiske land er representert i disse komiteene.

– Det har vært en kraftig reduksjon av ulykker der ambulanser er involvert. De alvorlige konsekvensene ved en ulykke er færre fordi standardene blir fulgt. Bårer og annet utstyr er bedre festet. Pasienter og personell har en sikrere plassering i ambulansene. Dette viser undersøkelser foretatt av Ulykkeskommisjonen for ambulanser, sier Andersen.

NS-EN 1865 er en serie med standarder som er viktig. Den stiller krav til hvor sterk båren må være for å bære pasienten, og at utstyret må motstå kraften i en kollisjon på 10G i alle retninger. Ambulansen skal ha god og enhetlig kvalitet, og det må være nok plass til at personellet kan utføre medisinsk behandling. Standardene gir føringer for både kjøretøyet, innredningen og utstyrs-kvaliteten. Kravene til personellets utdanning er opp til det enkelte land.

– Sikkerheten er sterkt forbedret takket være standardene.

Kvalitetskontroll

Ved godkjenning av ambulansebiler har EU-kommisjonen stilt som krav at ambulanser skal tilfredsstille standarden NS-EN 1789 for veiambulanser og ambulanseutstyr. Standardisering er en stor fordel når de regionale helseforetakene kjøper inn ambulanser. Leverandørene vet at de må følge standardene for å komme i betraktning ved anbud. Innkjøperne får større grad av sikkerhet. Standardene benyttes også ved kvalitetskontroller i ettertid. 

– Veien fram til å etablere gode standarder kan være vanskelig. Man må ha en passe porsjon utholdenhet og stahet. Vi er avhengige av gode eksperter og godt lagarbeid. Selv har jeg stor utholdenhet. Det er fordi jeg hele tiden har sett at arbeidet fører til bedre pasientbehandling, bedre sikkerhet, økonomi og kvalitet. Når standardene er på plass, går implementeringen lettere. Brukerne ser nytteverdien, sier Andersen, som har jobbet med standardisering i 25 år. Han er glad for at arbeidet har båret frukter.

Kuvøsebarn

De svakeste av de svake har fått et bedre transporttilbud. Standardene stiller krav til frakt av kuvøser. Kuvøsen har tryggere innfesting og riktig tilgang til strøm, gass og varme. Men fortsatt jobbes det med hvordan små, svake babyer skal festes i kuvøsen. De risikerer å bli skadet ved ordinære festemåter, og de skal kunne behandles under transport.

Små, men store nok ambulansehelikoptre

Komiteene jobber også med design på luftambulanser. Det er ønskelig med helikoptre som er så små at de kan lande på minimal plass nær et ulykkessted i ulendt terreng. Samtidig må de være store nok til å gi god behandlingsplass og kunne romme utstyr og pasienter som trenger medisinsk akuttbehandling.

Viktige standarder

  • NS-EN 1789 Ambulanser og ambulanseutstyr - Veiambulanser
  • NS-EN 1865-serien for bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser
  • NS-EN 13976 Transport av kuvøser
  • NS-EN 13718-serien med operasjonelle krav til luftambulanser og medisinsk utstyr i luftambulanser

Tekst og lite bilde: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

De regionale helseforetakene har ansvar for bil-ambulansetjenesten, som koordineres av en AMK-sentral (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, nødnummer 113).

Det statlige selskapet Luftambulansetjenesten ANS har på vegne av de regionale helseforetakene ansvar for luft-ambulansetjenesten i Norge, mens sykehusene har det medisinske ansvaret. Flyoperasjonene drives av Lufttransport AS og Norsk Luftambulanse AS.

strek
Per Kristian Andersen
  

Per Kristian Andersen

Sist oppdatert: 2021-10-06

NS-EN 1789:2020

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Ambulanser og ambulanseutstyr — Veiambulanser

SpråkEngelskUtgave: 2020-09 (2020-09-18)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 1: Generelle båresystemer og utstyr til å bære pasienter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 2: Bårer med elektrisk motor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser - Del 3: Båre for tung last

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 4: Sammenleggbare bærestoler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Bårer og bæreutstyr til bruk i veiambulanser - Del 5: Bårestøtte

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 1: Krav til grensesnitt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 2: Systemkrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Ambulanser og ambulanseutstyr — Luftambulanser — Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Ambulanser og ambulanseutstyr — Luftambulanser — Del 2: Operasjonelle og tekniske krav til luftambulanser

SpråkEngelskUtgave: 2015-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang