Fra prinsessefasong til unisex

Smart og rasjonelt. Slik beskriver Henning Berven standardene for bekledningstøy i helsevesenet. Berven er direktør i Sverre W. Monsen i Bergen, som er en avdeling i Kwintet Norge. Han mener det ville vært negativt for bedriften hvis den ikke deltok aktivt i standardiseringsarbeidet.

utsnitt av lege og sykepleier på sykehus
Foto: AdobeStock

For noen år siden iførte sykepleierne seg uniformer med prinsesse-fasonger i mange varianter. Det var både dyrt og krevende. Nå kler de seg i unisexmodeller. Kanskje ikke like elegant og feminint, men brukervennlig, vedlikeholdsvennlig og rasjonelt å produsere. Slik blir det også billigere for skattebetalerne.

De viktigste standardene for bekledningstøy er:

Det er samme modell for kvinner og menn til bruk i helsevesenet. Standarden gjelder størrelser fra x-small til 2x-large, og kan i tillegg brukes som veiledning for spesialbestilling.

Aktiv i komitéarbeidet

I flere år har firmaet Sverre W. Monsen deltatt i standardiseringskomiteer. Henning Berven ville ikke ha vært det foruten.

– For oss er det enklere å holde et relevant lager. Plaggene er hensiktsmessige å produsere. Kundene vet hva de får, fra gang til gang. Slik reduserer helsesektoren kostnader, og sparer til syvende og sist folks skattepenger, mener Henning Berven.

Han berømmer standardiseringskomiteene for sin faglige styrke. Her sitter representanter for de viktigste aktørene i sektoren, som produsentene, tekstilansvarlige ved sykehusene, brukerne og vaskeriene.

– Vi ville nok ikke hatt like bred kontaktflate uten å delta. Nå får vi førstehåndskunnskap om hva brukerne ønsker seg, og ønskene vurderes i produktutviklingen fra starten. Helsepersonellet er opptatt av at klærne skal være komfortable og brukervennlige.

– Standardene gjør oss tryggere på at kundens behov dekkes.

Bekledning i helsevesenet

– Vaskeriene vil at de skal være enkle å behandle i et industrielt vaskeri. Tekstilansvarlige ved sykehusene er godt kjent med hva brukerne liker. Standardiseringskomiteen får utført prøveproduksjoner og foretar brukertester. Samlet innsats gir tøy som er lettstelt og funksjonelt til riktig pris, sier Henning Berven.

Gjennomsiktig bransje

Store anbud må utlyses i hele EU/EØS-området. Fordelen er at kunden vet hva han får når produktet er tydelig. De fleste norske konkurrentene deltar i standardiseringskomiteene. Firmaene er åpne og lyttende overfor hverandre. Bransjen har få produkt-hemmeligheter.

– Samarbeid lønner seg. Det ville være uklokt om vi ikke satt ved samme bord som kundene og andre leverandører når standarder vi må følge, skal utarbeides, mener Berven.

– Hvilket konkurransefortrinn har dere hvis dere leverer nøyaktig samme produkt som alle konkurrentene?
– Vi konkurrerer ikke på selve varen når alt er standardisert, selv om noen brukergrupper kan få små varianter innenfor standarden. Kundene skal velge Sverre W. Monsen fordi vi har en solid merkevare, et stort varelager, og kan levere hurtig til god pris. Vi er serviceinnstilt og håndterer alle kundehenvendelser med stor profesjonalitet. Med solid erfaring kan vi være en god rådgiver for kundene våre. Dessuten er vi en dominerende aktør i markedet med bredt internasjonalt kontaktnett. Det ville undre meg meget om potensielle kunder ikke ville henvende seg til oss, hevder
Henning Berven.

(Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication)

Portrettbilde av Henning Berven

Fakta

Henning Berven, direktør i avdelingen Sverre W. Monsen hos Kwintet Norge.