Bil med lyssignal for opptatt pakeringesplass
Parkeringssystem er ett eksempel på hva Q-Free produserer (Foto: Q-Free)

Standarder som ivaretar fremtidens behov

Q-Free gjør internasjonal suksess med sine standardiserte produkter for bomveisystemer. Neste skritt på veien er standarder for blant annet selvkjørende biler. Disse skal blant annet bidra til å redusere antall ulykker på veiene, bedre arealutnyttelsen og få ned utslipp.

Før det ble utviklet standarder, fantes det et hav av bomveisystemer som ikke kunne virke sammen. EU og nasjonale myndigheter vedtok derfor at det skulle utvikles felles standarder, slik at det skulle bli så enkelt som mulig for bilistene å ferdes på veiene. EU har også et mål om å halvere antall ulykker på veiene innen 2020. Ny teknologi må på plass for å nå dette målet.

Standardisering betaler seg

Førstegenerasjons teknologi heter Intelligente transportsystemer (ITS) og brukes i køfri-brikker. Norske Q-Free var med på å utvikle standardene for ITS, og Q-Free sine produkter som følger ITS-standardene blir brukt i bomsystemer over hele verden, fra Australia i sør til Island i nord.

– Standardene er verdensomspennende og har vært en kommersiell suksess for Q-Free. Produktene som er basert på standarder står for hovedinntektene til Q-Free og selskapet hadde ikke eksistert på den måten det i dag gjør uten standarder. Det tar lang tid å utvikle standarder, men til gjengjeld har standardene lang levetid, sier leder for standardiseringsarbeider i Q-Free, Knut Evensen.

Like aktuelle i dag

Det er over 20 år siden standardene for bomveisystemene ble utviklet, men standardene er like aktuelle i dag.

– Standardiseringsgruppene som utarbeidet de opprinnelige standardene er fortsatt aktive. Vi jobber med å vedlikeholde standardene ettersom teknologien utvikler seg, sier Evensen.

Eldre enn iPhone

Evensen forteller at det er over ti år i siden at de begynte å utvikle neste generasjons teknologi. Det vil si teknologi som skal ivareta framtidens behov.

­– Vi begynte å utvikle standardene for denne teknologien før iPhone kom på markedet. I den nye teknologien, hvor Norge har hatt en sentral rolle i standardiseringsprosessen, snakker vi ikke om bomvei som en enkelttjeneste lenger, men en plattform som kan gjøre alt mulig, sier Evensen.

Forbedrer trafikksikkerheten

Neste generasjons teknologi heter Samvirkende Intelligente Transportsystemer (C-ITS), og det ligger rundt 40 standarder bak teknologien. Hovedmålene fra myndighetene er å utvikle tjenester som forbedrer trafikksikkerheten, ivaretar miljøet og gjør trafikken mer effektiv. C-ITS vil være en sømløs videreutvikling av dagens ITS-løsninger.

– Plattformen inneholder blant annet funksjoner som kan varsle om farlige situasjoner, som glatte veier og ras, restriksjoner som fartsgrense og informasjon om hvor alle andre kjøretøy i nærheten befinner seg og hva de gjør. Formålet er å unngå trafikkulykker. Teknologien er utviklet for selvkjørende kjøretøy, sier Evensen.

Standardisering før innovasjon

Han understreker at teknologien også støtter kommersielle behov.

– Vi forventer å se mange innovative og nyttige tjenester fremover som tar utgangspunkt i C-ITS. Alle standarder som har blitt en kommersiell suksess har vært basert på testing i pilotprosjekt. Det å innovere først og forsøke å standardisere etterpå er nesten umulig. Prosessen bør være standardisering, prototyputvikling og pilotering, sier Evensen.

(Publisert i juni 2019)

Fakta

Q-Free utvikler intelligente transportsystemer inkl. bompengesystemer som er i bruk over hele verden. De jobber med kommunikasjons- og transaksjonsteknologi og produkter som skal sørge for best mulig fungerende infrastruktur knyttet til transport. Det børsnoterte firmaet har sitt hovedkontor i Trondheim, har sitt utspring fra NTNU, og ble startet i 1984. Q-Free har i dag ca. 400 ansatte i 16 land og er representert på alle kontinenter.

strek
Knut Evensen
  

Knut Evensen

Sist oppdatert: 2021-05-25