Vil rydde opp i kollektiv-Norge med nasjonal standard

Ulike systemer og applikasjoner bidrar til mindre innovasjon og dårligere brukeropplevelser i kollektiv-Norge. En felles nasjonal standard kan gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, mener rådgiver for kollektivtrafikk i Nordland fylkeskommune, Siri Vasshaug.

Mennesker venter på buss
Foto: Nordland fylkeskommune

I dag benytter alle kollektivleverandører forskjellige teknologiske løsninger som ikke «snakker» sammen. Det innebærer at passasjerer må forholde seg til flere plattformer og applikasjoner når de reiser innenfor og utenfor fylkesgrensene. 

Etterlyser nasjonal standard

Nå etterlyser Siri Vasshaug, rådgiver for kollektivtrafikk i Nordland fylkeskommune og 117 Nordland, en nasjonal standard. Hun hevder at mangelen på samkjøring mellom tjenestene hever terskelen for å benytte seg av kollektivtilbudene.

– Det finnes standarder, men det er ikke enighet om hvordan de skal brukes. Vi har behov for en nasjonal standard som legger føringer på teknologien de ulike kollektivtilbyderne kan benytte seg av. En felles standard vil øke samhandlingen på tvers og gjøre enklere å integrere nye tjenester. Slik kan vi gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, sier Vasshaug. 

Vil stimulere innovasjon

Vasshaug mener en nasjonal standard vil gjøre det enklere å videreutvikle kollektivtjenestene. Dette vil bidra til at kollektivtilbudet blir bedre og mer fleksibelt for passasjerene.

– Det kommer stadig flere tjenester innenfor mikromobilitet. For eksempel har el-sparkesyklene blitt veldig populære. Hvis vi inngår en avtale med en sparkesykkelleverandør om å gjøre deres sparkesykler tilgjengelig i applikasjonen vår, må de bruke et filformat som kan implementeres. Hvis begge parter hadde fulgt en teknologisk standard, hadde dette vært enkelt. I dag er dette en manuell og tung oppgave, sier Vasshaug.  

En nasjonal standard kan også tilrettelegge for mer innovasjon. 

– Hvis vi har en standard som legger føringer for produktutvikling, er risikoen for å gå på en økonomisk smell mindre for vekst- og oppstartsbedrifter. De kan levere én løsning til mange, sier Vasshaug.

(Publisert i januar 2020)

Siri Vasshaug

Fakta

Siri Vasshaug er rådgiver for kollektivtrafikken i Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkeskommune tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport med buss og båt i Nordland.