Moelven Limtre satte verdensrekord med standarder

Standarder bidro til å reise verdens høyeste trehus, Mjøstårnet, på snaue fire år. Moelven Limtres strategiske arbeid med standarder bidro til å redusere tidsbruken og halvere prosjekteringskostnadene knyttet til prosjektet.

Foto:

Fra første skisse til Mjøstårnet sto innflyttingsklart, tok det snaue fire år. Trehuset er verdens høyeste med sine 85,4 meter og 18 etasjer.

– Jeg tror vi hadde tapt ett år hvis vi ikke hadde brukt standarder, og prosjekteringskostnaden ville ha blitt dobbelt så høy, sier direktør i Moelven Limtre, Rune Abrahamsen.

Moelven Limtre har bidratt med både trelast og kompetanse i byggeprosessen.

Mer effektiv byggeprosess

Moelven Limtre AS har vært involvert i standardiseringsarbeid siden tidlig på 1970-tallet, og står bak ikoniske bygg som Vikingskipet og Oslo Lufthavn. Standardene som ble brukt i disse bygningene er forløperne for Eurokode 5 som Mjøstårnet er bygget etter. Eurokode 5 er standardverket for trekonstruksjoner. Den tar blant annet for seg hvordan man skal dimensjonere trekonstruksjoner, utnytte styrken i treet og nedbøyning av tre.

Teknisk forskrift henviser til standardene i Eurokode-serien når det gjelder konstruksjonssikkerhet. Alle store bygg i Norge skal verifiseres av en tredjepart før de kan tas i bruk.

– Det hadde vært en tilnærmet umulig jobb å få verifisert Mjøstårnet på så kort tid hvis dokumentasjonen ikke hadde fulgt Eurokode 5. Standarder gjør byggeprosessen mer effektiv. Derfor dreier det seg om å få standardisert mest mulig, sier Abrahamsen.

En utvidet kompetansekrets

Moelven Limtre er med i komitéer som jobber med både revisjon av eksisterende standarder og utforming av nye.

– Det er viktig for oss å bidra inn i disse prosessene. Da har vi mulighet til å påvirke hvordan standardene blir. Samtidig lærer vi mye nytt, og vi får muligheten til å treffe folk som er dyktige på sine områder, men som også kan lære av oss. Ved å spille med åpne kort får vi en utvidet kompetansekrets, sier Abrahamsen.

Lønnsomt og bærekraftig i lengden

Abrahamsen forteller at deres hovedargument for å jobbe med standarder er at det er lønnsomt over tid, og at det bidrar til et mer bærekraftig Norge.

– Det at det finnes standarder som gjør det er enklere å beskrive, tegne og velge tre, gjør at flere bygger i tre. Vi mener at det å bruke tre i byggeprosjekter er bærekraftig, og da er det viktig å ha gode standarder som legger til rette for dette, sier han.

(Publisert i juni 2019)

Rune Abrahamsen

Fakta

Rune Abrahamsen er direktør i Moelven Limtre.

Moelven Limtre leverer limtre, prosjekter, S-bjelken, LVL, Baubuche og KL-tre. Hovedkontoret og ett av produksjonsanleggene ligger i Moelv. De har også et produksjonsanlegg i Vatnestrøm og et logistikk/kappeanlegg i Trondheim. Bedriften ble etablert i 1959, har i dag 140 ansatte og omsetter for cirka 300 millioner kroner årlig.