AS Miljøbygg: Bruk standard – unngå konflikt

Offentlige myndigheter må bli flinkere til å følge standardene i byggesaker, mener Helge J. Nakken, administrerende direktør i AS Miljøbygg.

Helge Nakken
Foto:

Alle parter i byggebransjen deltok i arbeidet med å lage gode og balanserte standarder, som regulerer forholdet mellom partene i byggesaker.

– De gjorde en utmerket jobb. Når både offentlige og private aktører kunne enes om standardene, bør de også legge dem til grunn i entrepriser, mener Nakken.

Han lister opp mange fordeler ved bruk av standarder; kontraktene blir forutsigbare, balanserte og gjennomarbeidet. Kontraktsrisikoen er lav og derfor kan entreprenøren prise inn mindre risiko. Byggherren tjener på at prosjektet blir billigere. Når standardene ligger til grunn, diskuterer ikke partene paragrafer og konflikter, men gode byggløsninger. Nakken mener at samarbeidsklimaet blir bedre, og at god kommunikasjon er lønnsom for alle parter.

– Etterleving av gode standarder ligger til grunn når vi lykkes. Samarbeidsklimaet med byggherren blir bra. Vi leverer null feil på budsjett.

Kontraktinngåelse uten standarder er arbeidskrevende og risikabelt. Det fører lettere til konflikter. Ferdigstillelsen utsettes og prosjektet blir dyrere. I en del typiske tvistesaker finnes det også rettspraksis basert på standardene. Det betyr at aktørene må forholde seg til standardene uansett.

Forrykker balansen

Helge J. Nakken er kritisk til at entreprenøren ved offentlige anbudskonkurranser ofte pålegges risiko som avviker fra hovedbestemmelsene i NS 8407 som er standardkontrakt for totalentreprise. Avvikene er mer regelen enn unntaket.

– Jeg har til gode å se at byggherrer frigjører seg helt fra standardene, men noen offentlige byggherrer prøver å forrykke balansen mellom partene og overføre all risiko til entreprenøren. Det krever god rygg i et vanskelig marked å ikke misbruke sin makt, mener Helge J. Nakken.

Eksempelvis sier standarden at partene har ansvar for forhold som gjelder dem selv. Det betyr at byggherren, som eier tomten, skal ta risiko for grunnforholdene. Entreprenørbransjen opplever at mange byggherrer fraviker prinsippet, og overfører all risiko til entreprenøren. For sistnevnte kan det være problematisk å ta forbehold om prosjektering. Lov om offentlige anskaffelser sier at forbehold kan være grunn til å forkaste tilbudet.

Talsmann

Helge J. Nakken gjør seg gjerne til talsmann for bruk av standardene i byggebransjen. Ønsket er at flere aktører gjør det sammen. Han opplever at særlig små kommuner har lite kompetanse om standardkontrakter. Innleide konsulenter utarbeider kontraktene. Kommunens ledelse har ikke kompetanse til å vurdere dem.

– I en kommune avtalte vi møte med rådmann og ordfører, og spurte om de visste hva slags kontrakter kommunen opererte med. Det gjorde de ikke. Men etter møtet har denne kommunen blitt langt mer kompetent på standarder og kontrakter. Det nytter å jobbe for bruk av standarder, hevder Nakken, og legger til at neste skritt må være at unntaksbestemmelsene brukes som unntak og ikke regelen som i dag.

Noen viktige standarder i byggebransjen:

NS 8404 (standardkontrakt for uavhengig kontroll)

NS 8405 (bygg- og anleggskontrakt)

NS 8406 (forenklet bygg- og anleggskontrakt)

NS 8407 (totalentreprisekontrakt)

 

(Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication)

 

Fakta

AS Miljøbygg er en entreprenørbedrift med hovedkontor på Gjøvik. De omsetter i 2015 for NOK 350 millioner, og har ca. 90 ansatte. Firmaet er et heleid datterselskap av BackeGruppen.