DNB fremmer miljø i investeringer

Ved hjelp av standarder fokuserer DNB på energiforbruk, miljø- og klimapåvirkning. Klima- og miljøarbeidet gjelder ikke bare egen virksomhet, men også kreditt- og leverandørsiden og arbeidet med ansvarlige investeringer.

Janicke Scheele
Foto:

DNB jobber aktivt med ISO 14001, standarden for miljøledelse. Banken ble sertifisert av DNV GL første gang i 2014.

– Bedre miljøstyring av egen drift er noe vi har arbeidet med over tid. Men som finanskonsern er det også viktig å inkludere fondsforvaltningen og lånevirksomheten vår i arbeidet. DNB skal være pådriver for at andre selskap opptrer ansvarlig og bærekraftig. Det er viktig at vi bruker eiermakten vår, sier Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB. 

Hygienefaktor 

DNB har over tid utviklet retningslinjer for ansvarlige investeringer. Disse søker blant annet å sikre at banken, på vegne av kundene, ikke investerer i selskap som bidrar til alvorlig miljøskade eller uakseptable klimagassutslipp. Videre skal retningslinjene sikre at risiko og muligheter innen miljø/klima, sosiale forhold og eierstyring integreres i forvaltningen.

– Miljøstyringsstandarden ISO 14001 bidrar til en god og systematisk oppfølging av retningslinjene og arbeidet med ansvarlige investeringer. ISO-sertifiseringen har blitt en hygienefaktor. Den gjør oss sikre på at vi har orden i eget hus. I tillegg etterspør kundene i økende grad om vi er sertifisert innen klima og miljø. Da er det nyttig å vise til at vi er sertifisert etter ISO 14001, sier Scheele. 

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som UN Global Compact, Carbon Disclosure Project og United Nations Principles for Responsible Investments. 

Strategisk kompetanseheving 

Miljøstyringsstandarden stiller blant annet krav til kompetansebygging. 

– Vi jobber systematisk med kompetanseheving innen ansvarlige investeringer og krever at forvalterne våre skal ha høy kunnskap om klima og miljø. Videre skal vurderinger av klima og miljø integreres i investeringsprosesser og -beslutninger. Vi har en strukturert plan for sikre dette og dokumenterer det vi gjør, sier hun. 

Stiller strenge krav til virksomheter 

Hun forteller at DNB også har jobbet for å redusere utslipp og negativ miljøpåvirkning på andre måter. 

– For å få ned karbonavtrykket vårt tar vi avstand fra verstingene og legger inn nye kriterier for ansvarlige investeringer over tid. Vi investerer ikke i selskap som ikke følger kriteriene våre. Vi har for eksempel definert strenge krav til utslipp relatert til kull, oljesand og avskoging. Vel så viktig er imidlertid arbeidet vi gjør for å få selskapene vi investerer i til å redusere utslippene og å bidra til overgangen til lavutslippssamfunnet. Noen selskap diskvalifiseres helt, mens andre reduserer utslippene sine eller går over til fornybar energi. 

Scheele forteller at det ikke er ISO-sertifiseringen som styrer DNBs arbeid med ansvarlige investeringer.

– Likevel er sertifiseringen viktig. Den systematiserer og kontinuerlig forbedrer miljøarbeidet vårt. Sertifiseringen er derfor viktig når det kommer til å revidere arbeidet vårt med miljøstyring og ansvarlige investeringer, sier Scheele. 

Fakta

DNB er Norges ledende finanskonsern og har en rekke internasjonale filialer. Nettbanken deres er Norges største med 1,5 millioner brukere. De er Norges største kapitalforvaltningsselskap med rundt 487 000 fondskunder i Norge og 192 institusjonelle kunder i Norge og Sverige. DNB er en av verdens ledende shipping-banker og er en betydelig internasjonal aktør innenfor finansiering av energisektoren.

Lind i skog

Hva er ansvarlige investeringer?

Ansvarlige og bærekraftige investeringer innebærer å ivareta miljø, sosiale forhold og sikre god eierstyring i forvaltningen. Hovedformålet med arbeidet er å bidra til bærekraftig utvikling, unngå krenkelser av fundamentale rettigheter og bidra til god avkastning med et akseptabelt risikonivå.