NorBetong: God miljøstyring er avgjørende for å levere varene

Vi er stolte over være den første i betongbransjen i Norge som implementerte ISO 14001 miljøstyring. Som verdens nest største betongprodusent forplikter vi å etterleve høye miljøkrav, sier Ingrid Stenbråten i betongprodusenten NorBetong.

Foto:

NorBetong er en del av det tyskeide globale selskapet HeidelbergCement, ett av verdens største selskaper innenfor sement, betong og tunge byggevarer. Stenbråten er ansatt i datterselskapet Betong Sør i Kristiansand, men jobber med standarder på tvers av selskapene. Som miljøleder i NorBetong utarbeider og vedlikeholder hun virksomhetens miljøstyringssystemer. Hun reiser rundt i Norge og bistår alle de 29 betongfabrikkene i konsernet med å etterleve kravene i ISO 14001. Standarden integrerer virksomhetens kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøledelsessystem.

NorBetong etterlever også standarden OHSAS 18001. Den beskriver kravene til organisasjonens styringssystem for arbeidsmiljø. Denne standarden erstattes av ISO 45001, som NorBetong vil bli sertifisert etter når den er klar. I tillegg leverer virksomheten betong i henhold til den bransjespesifikke betongproduksjonsstandarden NS-EN 206.

– For å lykkes med miljøstyring, må standardene være godt forankret i ledelsen. Vi lykkes fordi vår eier stiller store krav til miljøstyring, og på mange områder er strengere enn kravene i ISO-standarden, sier Ingrid. Hun har jobbet i betongbransjen siden 1979, og med miljøstyring siden slutten av nittitallet.

– Vi kan aldri slappe av og tenke at vi er best i klassen. Miljøstyring setter kontinuerlige krav til oss.

Suksessfaktoren

NorBetong setter ikke særskilte økonomiske mål for bruk av ISO 14001. For virksomheten er det en selvfølge å etterleve standarden uansett.

– Omdømmet er vår viktigste suksessfaktor ved bruk av standarden. Kundene våre er opptatt av hvordan vi håndterer miljøkrav. I tillegg mister vi retten til å levere betong hvis vi ikke følger våre egne, strenge standarder. Vi må alltid leve opp til et godt omdømme for å lykkes som virksomhet, sier Ingrid Stenbråten, og legger til at virksomheten først og fremst måler hvordan fabrikkene følger opp standardene.

– I vår tid er det ingen alternativer til ikke å være miljøbevisst. De konkrete resultatene ser vi på våre fabrikker. Der bygger vi nye sedimenteringsbasseng for gjenbruk av vann og slam. Vi er strenge på ryddighet, innkjøpsrutiner og setter høye krav til ledelsen. Vi definerer krav, prosedyrer, retningslinjer og følger opp mål og interne revisjoner. De ansatte får god opplæring, og vi har et godt system for vedlikehold og krav. Hvert år gjennomgår vi ekstern revidering.

Glad for utviklingen

NorBetong ble allerede i 1999 miljøsertifisert etter ISO 14001. I mange år var virksomheten også den eneste ferdigbetongprodusenten som var sertifisert.

– Vi ser nå at konkurrentene kommer etter. Det er vi glade for på vegne av bransjen. Bevissthet omkring kvalitetssystemer har økt hos entreprenørene de senere årene. Både vi og resten av bransjen må vise til seriøsitet i alle ledd når det gjelder kvalitet og miljø. Vi håper bransjen ytterligere vil heve nivået for miljøstyring, og at kravene blir like for alle i bransjen. Utviklingen går i riktig retning, mener Ingrid Stenbråten. 

(Tekst: Siv Ellen Omland)

Ingrid Stenbråten

Fakta

Ingrid Stenbråten er miljøleder i NorBetong.

NorBetong hadde i 2015 en omsetning på 1 milliard kroner. Eies av HeidelbergCement, et globalt børsnotert selskap med hovedkontor i Heidelberg i Tyskland. Søsterselskaper i Norge er Norcem, NorStone og Renor. Har 29 fabrikker og 100 ansatte i Norge. NorBetong har betydelig eierandel i Betong Sør, Betong Øst og Sola Betong.