Grønt gull til Bislett Alliansen

Bislett Alliansen har som mål å lage verdens mest miljøvennlige idrettsarrangement. Dette målet skal de nå ved bruk av internasjonale standarder.

Oversiktsbilde av Bislett stadion i Oslo
Foto: Bislett Alliansen

Etter 29 år med samme hovedsponsor måtte Oslo Bislett Games tenke nytt da sponsoren la ned sin virksomhet i Norge i 2016. I stedet for å jakte på en ny hovedsponsor, valgte Bislett Alliansen, som står bak arrangementet, å gjennomføre en grønn snuoperasjon. 

– Vi satte oss tre mål: Vi skulle skape verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne, være den ledende møteplassen mellom bærekraftige selskaper, organisasjoner og idretten og være et utstillingsvindu for Oslo sine ambisjoner om å bli en bærekraftig og moderne by, sier stevnedirektør for Oslo Bislett Games, Steinar Hoen. Dette var like etter at det ble kjent at Oslo hadde søkt om å bli Europas miljøhovedstad.

For å nå målene har Bislett Alliansen, sammen med miljøvernorganisasjonen Zero, jobbet aktivt med to standarder.

Massiv utslippsreduksjon

­– Oslo Bislett Games er sertifisert etter standarden for klimaregnskap, ISO 14064. Dette innebærer blant annet at utøverne reiser kollektivt, at vi har innført kildesortering på stadion og at all energi kommer fra fornybare energikilder. Vi er også det første idrettsanlegget i Norge med eget solcellepanel på taket, sier Hoen. Han forteller at dette har bidratt til at Bislett Alliansen har redusert reisebudsjettet til utøverne med nesten 40 prosent, klimagassutslippet med 39 prosent og kildesorteringsgraden har gått opp med over 50 prosent.

Norges mest bærekraftige arrangement

Standarden for klimaregnskap legger grunnlaget for standarden for bærekraftige arrangementer, ISO 20121. Som første idrettsarrangement i Norge ble Oslo Bislett Games 2018 sertifisert etter ISO 20121. Standarden er et praktisk verktøy for å lede arrangementer slik at de bidrar til de tre dimensjonene av bærekraft – økonomi, miljø og samfunn.

– For å nå målene i den grønne snuoperasjonen har vi valgt å bruke standarder. ISO 14064 og ISO 20121 understreker seriøsiteten i arbeidet vi legger ned. ISO 20121 stiller også krav til at vi hele tiden må forbedre oss. Det innebærer at jobben ikke er ferdig nå som arrangementet er sertifisert, vi må jobbe kontinuerlig med å bli enda mer bærekraftige, sier Hoen.

Inspirerer andre

ISO 20121 er en ledelsesstandard og angir en arbeidsmetodikk. Den er spesielt laget for gjennomføring av arrangementer, og utarbeidet av internasjonale eksperter på arrangementer.

­– ISO 20121 setter retningslinjer for mye som er viktig for en stor arrangør. For eksempel ledelsessystemet. Her har vi blant annet gjort oss mindre sårbare ved at arbeidsplassen har blitt skybasert. Det er også en del av standarden å informere for å inspirere andre virksomheter og organisasjoner. Jeg deltar derfor stadig på ulike arrangementer hvor jeg snakker om vår grønne reise, sier han.

Klar markedsføringseffekt

Oslo Bislett Games har etter den grønne snuoperasjonen fått flere nye, grønne og bærekraftige sponsorer.

– Jeg tror arbeidet vi har lagt ned med begge standardene har vært veldig viktig for oss i markedsføringssammenheng, selv om dette ikke var selve motivasjonen for vårt eget grønne skifte. Primært ønsket vi å gå foran som et godt eksempel når Oslo skulle bli Europas miljøhovedstad i 2019. Men, sett i etterkant har vi vært en «First mover» innen idrett og bærekraft. Det har gjort at vi har fått henvendelser og innledet samarbeid med flere selskap som har tydelige mål for sitt bærekraftsarbeid. Det finnes få idrettsarrangører som har tatt ordentlig grep om bærekraftsarbeidet. Det innebærer at vi har fått holde på alene i dette segmentet i nesten to år nå, og det er selvsagt ingen ulempe, sier han.

Steinar Hoen

Fakta

Steinar Hoen er stevnedirektør for Oslo Bislett Games.

Bislett Alliansen består av de tre klubbene IL BUL, IK Tjalve og SK Vidar, og drifter Bislett stadion på vegne av Oslo kommune. Oslo Bislett Games er Norges største internasjonale idrettsarrangement og er med i Diamond League-serien i friidrett.