Grieg Seafood sparer tid og penger på å bruke standarder

I Grieg Seafood bruker de standarder aktivt. Det sikrer ikke bare selskapet markedsadgang, men hjelper også til å prioritere riktig.

Martin Mjøs-Haugland, kvalitetssjef i Grieg Seafood
Foto: Schibsted Partnerstudio

– Vi kunne helt sikkert komme frem til gode løsninger på egen hånd. Men det ville ha medført lengre og mer komplekse prosesser med prøving og feiling. I hvert fall når standardene allerede gir gode løsninger som er utprøvd og velfungerende, sier Martin Mjøs-Haugland, kvalitetssjef i Grieg Seafood.

Den børsnoterte oppdrettsgiganten bygger nå et felles ledelsessystem for alle de fire regionene den har virksomhet i: Rogaland, Finnmark og på både øst- og vestkysten av Canada.

I det arbeidet er ISO-standarder et viktig verktøy, og selskapet har kjøpt utvidet tilgang til standardene, for å integrere krav og innhold direkte i oppbyggingen av ledelsessystemet.

Med utvidet tilgang får de større og flere muligheter til å utnytte innholdet i standardene de bruker, og kan forenkle og automatisere prosesser, spare tid og ressurser, og redusere risikoen for feil.

Grieg Seafood har utvidet tilgang til disse standardene:

Les mer om tjenesten Utvidet tilgang

Sparer penger 

Martin Mjøs-Haugland forklarer at standardene gir god hjelp til å huske på alt som må tas hensyn til – på tvers av ulike fagfelt.

– Næringen vår er uhyre kompleks. Vi må til enhver tid balansere forskjellige hensyn, alt fra miljøpåvirkning og fiskevelferd til arbeidsmiljø, HMS og mattrygghet, sier han og legger til:

– Laks tar to–tre år å produsere og kan dø på et blunk hvis en alvorlig hendelse inntreffer. Derfor er vi avhengige av gjennomtenkte løsninger og god risikostyring.
Han slår fast at bruken av standarder sparer selskapet for mye penger, både i drift og prosjekter.

– Å finne informasjon kan være en tidstyv. Du kan google deg i hjel, men vet likevel aldri hvilket svar som er det beste. Standardene gir oss en kvalitetssikret guide for løsninger som ivaretar risiko for både oss selv, kundene våre og omgivelsene vi opererer i. I tillegg hjelper standardene oss til å styre helhetlig og balansere de ulike hensynene vi må ta.

Gir raskere kunderevisjoner

For tiden vokser etterspørselen etter laks raskere enn markedet klarer å levere. Likevel er Mjøs-Haugland klar på at Grieg Seafood både når større markeder og oppnår bedre pris for fisken – fordi de jobber etter veletablerte standarder.

For å selge til de store aktørene, er standarder en inngangsbillett. De krever rett og slett at vi ikke bare bruker dem, men også er sertifisert på enkelte av dem.

Martin Mjøs-Haugland

Kvalitetssjefen konstaterer at slike sertifiseringer skaper tillit mellom selger og kjøper, og er viktig for kvalitetssikring i hele verdikjeden frem til sluttkunden – forbrukeren som spiser laks.

– Vi ser dette godt når kundene kommer på leverandørrevisjon. Fordi vi er sertifisert etter flere av standardene, reduserer de tiden og omfanget for revisjonen, sier han.
Fordi standardene sendes på høring til alle medlemslandene, gjør de det også enklere å ekspandere til nye markeder.

– Høringsrundene sørger for at standardene overholder nasjonale krav i de store markedene. Vi må selvfølgelig sette oss inn i de nasjonale reglene i hvert enkelt marked vi selger til. Men med standarder i bunn har vi et godt utgangspunkt for å etterleve disse kravene, sier Martin Mjøs-Haugland.

Les hvordan du kan bidra i standardiseringen

Se standarder for fiskeri og akvakultur på vårt fagområde

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste