Hunton Fiber: Energiledelse – viktig for omdømmet, klimaet og lønnsomheten

– Jeg er stolt over våre dyktige medarbeidere. De bidro sterkt til at Hunton Fiber på Gjøvik ble sertifisert etter den internasjonale standarden for energiledelse (NS-EN ISO 50001) på kun fire måneder, sier produksjonsdirektør Runar Jakobsen fornøyd.

Han mener det var mulig fordi kompetente medarbeidere har jobbet godt med energireduksjon over mange år.

Standarden er et viktig verktøy for bedrifter som vil identifisere og gjennomføre lønnsomme energitiltak. Den dokumenterer arbeidets kvalitet, og bidrar til at energibehovet, kostnadene og klimagassutslippene reduseres. Energiledelse kan integreres i virksomhetens eksisterende miljøstyringssystem eller kvalitetssikringssystem.

Hunton Fiber inngikk en avtale med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Et eget program (PFE) gir treforedlingsindustrien fritak for redusert sats av el-avgift til prosessformål. Kravet er at bedriften blir sertifisert i henhold til standarden for energiledelse. I tillegg må den gjennomføre de mest lønnsomme el-sparetiltakene. Det Norske Veritas (DNV GL AS) sertifiserte bedriften.

Mindre miljøfotavtrykk

Hunton Fiber markedsfører seg blant annet med at produkter og løsninger skal være energieffektive og miljøvennlige.

– Da er det viktig at kundene ser at vi lever som vi markedsfører oss, understreker Jakobsen. Produksjonen på Gjøvik er energi-intensiv. Råvarene er grantrær basert på lokal skog på innlandet. Vi jobber nå med livssyklusanalyser (LCA) for produktene våre. Det er viktig å gjøre energitiltak som gir lavere forbruk og derav mindre miljøfotavtrykk, sier han.

– Vi har unik kompetanse innenfor produksjon og anvendelse av miljøvennlige og energieffektive byggløsninger basert på tre og trefiber. ISO 50001-sertifisering passer godt inn i den identiteten.

Jakobsen er opptatt av at sertifisering også betyr sparte kostnader. Hunton Fiber har et årlig energiforbruk på 70 GWh. Erfaringstall viser at virksomheter oppnår omlag fem prosent energireduksjon bare ved sertifisering og fokuset som følger med prosessen.

Årlige mål

Standarden for energiledelse krever at virksomheten må sette seg årlige mål og måle effekten av tiltakene. Hunton Fiber har allerede bestemt seg for i 2015 å helautomatisere defibrør 4, som maler hoggerflis av gran til små trefiber. I tillegg skal dører byttes innen to år.

Bedriften fikk god hjelp av Norsk Energis avdelingskontor på Gjøvik. Konsulentfirmaet har bidratt helt siden Hunton Fiberstartet aktivt med enøk-tiltak på slutten av 80-tallet, til bedriften ble sertifisert etter energiledelsesstandarden, NS-EN ISO 50001, i 2014.

Norsk Energi er en av flere virksomheter som bistår bedrifter når de vil redusere energiforbruket og forurensende utslipp. Kundene får hjelp med overgangen til fornybar energi, utbygging av fjernvarme og energieffektivisering av industriprosesser. De får også hjelp med å søke Enova om økonomisk støtte, gjennomføre GAP-analyse og iverksette en handlingsplan. Prosessen skal være gjennomført innen Enovas tidsfrist på ett år.

– God energiledelse bidrar til at lønnsomme tiltak blir identifisert og gjennomført. Energibehovet, kostnader og klimagassutslipp reduseres. Bedre energiytelse styrker lønnsomheten, konkurranseevnen og miljøprofilen, mener konsulent Hans Even Helgerud i Norsk Energi.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Hunton Fiber er markedsledende på trefiberbaserte bygg og løsninger. Resultat før skatt var på 16,5 mill. kroner i 2013. Bedriften har omlag 110 ansatte (2013), og har fabrikk og hovedkontor på Gjøvik og salgsavdeling i Asker.

strek
Runar Jakobsen
  

Runar Jakobsen

Sist oppdatert: 2021-08-23