Helge (92) skal dyrke poteter på sykehjemmet

– Det må bli nok til minst én middag med egne poteter neste høst, sier Helge Heggerø.

Beboer Helge Heggerø og helsefagarbeider Pål Skjetne ved Grefsenhjemmet.

Han er en av 97 beboere på Grefsenhjemmet i Oslo. I lav novembersol speider han og helsefagarbeider Pål Skjetne bortover plenen foran kantinen. De diskuterer hvor neste års poteter skal settes. Det er ikke bestemt om potetene skal gro på forsiden eller baksiden. Derfor er de nå på befaring. 

– Vi kan sette dem i kasser her? 

– Hvis vi skal grave opp plenen der, kan vi kanskje få lånt oss en liten traktor. 

Kvalitet og fleksibilitet 

– For oss er det viktig at beboere som ønsker å være i aktivitet ute, skal ha mulighet til det, sier fagsjef ved Grefsenhjemmet, Ingrid Blokhus.  

Det er en god dag for fagsjefen. Hun har nettopp fått bekreftet at sykehjemmet er anbefalt resertifisert etter ISO-standarden for kvalitetsledelse. 

– Det ligger stor fleksibilitet i den nye standarden, det er strukturen som er standardisert. Det betyr at uansett hvem som er på jobb, blir beboerens behov ivaretatt, som Helges ønske om potetåker, sier hun. 

Hun mener Grefsenhjemmet har blitt bedre både for beboerne og de ansatte, på tvers av faggruppene, med hjelp av ISO-standarden. 

Hever kompetansen

 
Grefsenhjemmet har 97 plasser som tildeles via Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Avtalen med kommunen er bakgrunnen for at Grefsenhjemmet benytter standarden ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet.  

– Oslo kommune setter krav til budsjettrammer og minstebehandling, og krav med tanke på trykksår, tannhelse og trivsel hos brukerne. Alt dette kan vi registrere, kontrollere og forbedre gjennom ISO-ledelsessystemet fra Standard Norge, sier Blokhus. 

Hun peker også på at standarden har hatt stor effekt for medarbeiderne.  

– Vi kartlegger variasjonen mellom de ansatte og tilbyr kompetanseheving basert på dagens krav, resultat fra interne og eksterne målinger, og ansattes egne tilbakemeldinger. Vi har oppdaget hvordan våre ansatte lærer på forskjellige måter. Vi har også avdekket ulike grunner til at deltakelse på internundervisninger har vært lavere enn forventet.  

Etter at ledelsen gjorde enkle, strukturelle endringer, er det nå lettere for de ansatte å delta på kurs i arbeidstiden. 

– Ved å identifisere disse aspektene har vi kunnet utforme et undervisningstilbud som har flerdoblet oppmøte på kurs. Våre ansatte er opptatt av å kunne legge til rette for en god dag, en god kveld og en god natt for beboerne. Ledelsens ansvar er å legge til rette for dette. 

Hun forteller at de ser en reell økning i levert kvalitet, og understreker at kompetansekartleggingen i stor grad bygger på tillit. 

– Hos oss skal det være rom for å si ifra om hvor det butter, og så gjør vi noe med det, sier Blokhus. 

– Standarden jobber for oss

 
Siden Grefsenhjemmet tok i bruk standarden i 2008, har sykehjemmet ligget blant de ti prosent beste i Oslo. 

– Vi har funnet ut at standarden jobber for oss, men at det tar tid å implementere den. Ikke alle medarbeidere skal eksponeres for alle sider av standarden samtidig. Den må modnes, samtidig som man legger til rette for innovasjon på alle nivåer.

Inne hos Helge Heggerø diskuteres det potetsorter.  

– Blir det mandel eller skal vi prøve en fransk type som nettopp har kommet på markedet, spør fagsjefen. 

– Settepotetene må i hvert fall i hus tidlig, slik at de får tid til å spire før de går i jorden, konkluderer Heggerø. 

(Publisert: 2018-01-09)

Daglig leder Julie Mittet (t.v) og fagsjef Ingrid Blokhus

Fakta

Ingrid Blokhus er fagsjef på Grefsenhjemmet.

ISO-serien bidrar til ledelsessystemer som ivaretar de viktigste styrings- og ledelsesparameterne til en virksomhet, uavhengig av størrelse, bransje og eiermodell. Standardene ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for miljøledelse er sentrale, og begge har et sertifisert system som bekrefter at de jobber i henhold til standardene. Helsetjenesten har fått sin egen sektorspesifikk standard, NS-EN 15224, om kvalitetsledelsessystemer i helsetjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger spesifikk for helsetjenesten.