Narvik Vann: Felles praksis på tvers av kommunegrensene etter kurs i standarder

For å jobbe mer effektivt med standarder innenfor bygg, anlegg og kontrakter, har Narvik Vann og samarbeidskommunene bestilt flere kurs fra Standard Norge. Kursene bidrar blant annet til lik praksis i kommunene. – Vi jobber mer effektivt etter kursene, sier Geir Richard Hansen i Narvik Vann.

Geir Richard Hansen og Trude Hagen
Foto: Narvik Vann

Siden 2014 har det kommunale foretaket Narvik Vann gjennomført flere bedriftsinterne kurs med Standard Norge, innenfor områdene bygg, anlegg og juridiske kontrakter for entreprisesaker. Kursene har blitt gjennomført som en del av prosjektlederskolen som er et samarbeid mellom kommunene Narvik, Bodø og Tromsø, der Narvik Vann har arrangøransvaret.

– Vi gjennomfører kursene med Standard Norge som fagsamlinger for prosjektledere på vann og avløp, og det har vært veldig verdifullt for oss. Vi bruker mange standarder og det er nyttig å få en gjennomgang av dem, sier Trude Hagen, jurist i Narvik Vann.

Prosjektledere fra de tre kommunene har fått kurs i standardene NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, NS 8405 og NS 8406 Bygg- og anleggskontrakter, NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser og NS 8401, NS 8402, NS 8403 og byggherreforskriften. Kursene har også omfattet juridiske problemstillinger knyttet til hver standard. Standard Norge stiller med foredragsholdere som ofte kommer fra advokatfirmaer som spesialiserer seg på entreprisesaker. 

Skreddersydde kurs

– Prosessen er veldig enkel og begynner med at vi tar kontakt med Standard Norge når vi ser at vi har behov for kurs i en standard. I forkant av kurset melder vi fra om ønsket fokus, slik at vi får det skreddersydd til vann- og avløpsarbeid, og etter dette får vi presentert en foredragsholder. Det er et godt samarbeid mellom oss og Standard Norge, så vi er sikret at kursene er tilrettelagt for oss, forteller Hagen. 

Hun sier videre at de alltid har avklaringssamtaler med foredragsholder i forkant av kursene, der de blant annet går gjennom deltakerne, deres erfaring og hvilket nivå foredraget skal være på. Deltakerne sender også inn aktuelle problemstillinger på forhånd.

– Vi valgte Standard Norge som leverandør for kursene siden de tilbyr kurs på de fagområdene vi ønsket som tema, de skreddersyr opplegget for oss og stiller med høyt kompetente foredragsholdere som har erfaring med vann og avløp. Det er også godt rom for diskusjon underveis, der vi blir tatt gjennom gjeldende rettspraksis, sier Hagen. 

Mange vil være med på kursene

Geir Richard Hansen, leder for prosjektavdelingen i Narvik Vann, forteller at kursene har godt rykte internt i kommunene og at det er mange som ønsker å delta på kursene. Vanligvis er det 30 deltakere, men Hansen forteller at det er mange som setter seg på venteliste i håp om å få bli med. 

– Vi får gode tilbakemeldinger fra deltakerne etter kursene, og de umiddelbare tilbakemeldingene er at de er veldig fornøyde med innholdet, foredragsholderne og det de lærer på kurset. Det er spenn i erfaringen til deltakerne, og det blir dekket godt ved at Standard Norge først tar for seg det grunnleggende i standarden og så går grundigere inn i valgte problemstillinger. Det er alltid nye vinklinger slik at vi hele tiden lærer noe nytt av kursene. Det er verdifullt og har vært vellykket, sier Hansen. 

Tilbyr både digitale og fysiske kurs

Etter to år med pandemi kunne Narvik Vann i år gjennomføre kurs fysisk igjen, og i mellomtiden har Standard Norge tilbudt digitale kurs.

– Hele kursopplegget, både fysisk og digitalt, har vært veldig profesjonelt gjennomført av Standard Norge. Det har vært enkelt å bestille kurs, alt materiell leveres på tid direkte til kursstedet, og de har sørget for kompetente foredragsholdere som åpner for refleksjon og erfaringsutveksling, sier Trude Hagen. 

Har endret praksis og rutiner etter kursene

Geir Richard Hansen forteller at Narvik Vann har endret praksis og rutiner etter kursene, og at de også har kjørt egne gjennomganger av problemstillingene som ble tatt opp på kursene. Hansen påpeker at det er positivt at det er lik praksis i bruk av standardene og tolkningene av regelverket i de tre kommunene, Narvik, Bodø og Tromsø.

– Kursene gjør at vi jobber mer effektivt med standardene siden det gir oss bedre oversikt, som igjen gjør at vi bruker mindre tid på å finne informasjon når vi møter på problemer. Vi får også eksempler på rettspraksis i kursene slik at vi vet mer om når standardene skal brukes, endringer i standardene og tolkningen av standardene i praksis, avslutter Hansen. 

Vannstråle renner ned i vann

Fakta

Narvik Vann KF er et kommunalt foretak i Narvik kommune. Narvik Vann består av 32 ansatte fordelt på avdelingen vann, avløp, spredt avløp, prosjekt og administrasjon. I dag drifter Narvik Vann 9 vannverk, 40 vanninstallasjoner med tilhørende ledningsnett, 24 avløpsrenseanlegg og 67 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett. Prosjektavdelingen har ansvar for gjennomføring av de fleste investeringer innen vann- og avløp i Narvik kommune.

 

Foto: Luth

Hvordan unngå konflikter i byggesaker?

Tor Anthon Christiansen, advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA, har holdt kurs i standardkontrakter for Standard Norge siden 2014. Lær mer om standardkontrakter som NS 8405, NS 8406 og NS 8407 for å unngå konflikter i byggesaker.

Les mer

Bedriftsinterne kurs

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om hva vi kan tilby