Satelitt ExoMars

Jotne: Innovasjon og vekst

Standarden ISO 10303 for representasjon og utveksling av produktdata har åpnet markedet for Jotne EPM Technology AS. Det norske selskapet leverer informasjonsteknologi til store internasjonale kunder innenfor industri, romfartsteknologi, forsvarsteknologi og eiendom.

– Standarden er en del av forretningsideen vår. Den bidrar til innovasjon og produktutvikling, sier markedsdirektør Kjell Bengtsson.

Jotne utvikler og selger programvare, som håndterer informasjon for et systems livsløpsadministrasjon i nettskyen (PLM/LCI/BIM*). I livssyklusen inngår informasjon om produktet fra de første spesifikasjonene, til tegninger, beregninger og vedlikeholdsbeskrivelse. Informasjonen skal følge produktet hele levetiden.

– Kundene er ofte store selskaper med betydelige integrasjonsutfordringer eksternt og internt. Delprodukter lages gjerne i ulike land og nye fabrikker bygges. Andre selskaper skal kanskje vedlikeholde produktet. Vår informasjonsteknologi gjør produktinformasjonen lett å spore og den sys sammen på en oversiktlig måte, sier Bengtsson.

Teamet må vite alt

Jotne har utviklet egne datasystemer basert på ISO 10303. De heter EDMtruePLM og Open Simulation Data Management. Når flere ingeniør-team jobber sammen, har de stort behov for å kommunisere internt og eksternt. All informasjon om utstyr og deler må være tilgjengelig i datasystemet, og ingeniørene må kunne se hvem som har gjort endringer. De stiller høye krav til konfigurasjonstyring og sporing av data. Dataene må brytes ned på produkt- og systemnivå. De skal være lett tilgjengelige så andre brukere kan lese dem, skrive i dem og omgjøre dem til 3D-modeller og aktuell produktstruktur.

Flyets livsløp

Ikke ett fly er identisk. Konfigurasjonen, det vil si bruk av forskjellige deler, kan være ulik. Når flyet forlater hangaren for første gang, har det fått sin egen konfigurasjon. Om noen år vil kanskje kunden ha full informasjon om flyet, for å kunne gjøre endringer og reparasjoner.

På Bengtssons pult ligger et bilde av et Eurofighter jagerfly. Det bygges på fire ulike steder i verden, men sys sammen med Jotnes informasjonsteknologi. Lockheed Martin, en av verdens største produsenter av forsvarsutstyr, bygger ny fabrikk i Italia. Jotnes informasjonsteknologi brukes til å overføre data fra USA til Italia. Når Norge får de nye jagerflyene F-35A fra Lockheed Martin, er Jotnes informasjonsteknologi viktig.

Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) planlegger å sende ExoMars (rover) til planeten Mars. Takket være Jotnes PLM-teknologi kan kjøretøyet samle inn statistikk om antall bakterier, som den bringer med seg fra jorden.

EU viktig

Horizon 2020 er EUs nye, store forsknings- og innovasjonsprogram. Fram til 2020 skal EU bevilge om lag 700 milliarder kroner til forskning. Små og mellomstore bedrifter oppfordres til å søke om forskningsmidler. EU vil prioritere prosjekter bygd på standardisering.

– Mye av innovasjonen i Jotne har vært direkte avhengig av forskningsmidler fra EU, og standardisering er nøkkelen til suksess. Eksempelvis får ikke virksomheter bli leverandører til flyindustrien hvis standardene ikke oppfylles, sier Bengtsson.

Han ønsker at norske myndigheter i større grad skal kreve at leverandører oppfyller ISO-standarder innenfor petroleumsindustrien og byggenæringen. Slik effektiviseres prosessene.

– Dette kan også åpne markedet for nye virksomheter som bidrar til implementering av standarder. Virksomheter som deltar aktivt i standardiseringsarbeidet, kan få et markedsfortrinn ved å være først ute med nye produkter, mener markedsdirektøren i Jotne EPM Technology.

Fakta:

Standard Norge deltar aktivt i speilkomiteen for ISO/TC 184/SC 4 Industrielle data. Komiteen jobber med flere omfattende standardserier, som ISO 10303-serien (representasjon og utveksling av produktdata), ISO 8000-serien (datakvalitet), og livssyklusdata: Product Lifecycle Management (PLM). Innenfor olje- og gassnæringen kalles det Life Cycle Information (LCI) og innenfor byggenæringen Building Information Model (BIM).

 

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication
Bilder: Jotne og Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Jotne EPM Technology AS er et privateid norsk aksjeselskap i Oslo, som leverer informasjonsteknologi.

strek
Kjell Bengtsson
  

Kjell Bengtsson

Sist oppdatert: 2022-01-18