Entur-suksessen er bygget på standarder

I 2013 besluttet Stortinget at det skulle lages en nasjonal reiseplanlegger. Det skulle samles inn data fra om lag 60 aktører, og det var mange forskjellige formater da arbeidet begynte. Derfor var det nødvendig å finne sammen til en felles måte å utveksle informasjon på.

Foto: Entur

Når man skal konvertere mellom formater går det så å si alltid ut over kvaliteten, og i tillegg synker effektivitet og utviklingstakt dramatisk. Et harmonisert vokabular som bidrar til å få opp effektiviteten var også helt nødvendig.

– Det måtte stilles krav om at alle måtte sende data i et nytt format. Det krevde systemendringer og kompetanseheving hos kollektivselskapene. Vi jobbet godt med å holde en tett dialog, og brukte mye tid sammen med kollektivaktørene for å få til gode prosesser, sier teamleder Andreas Tryti i Entur.

Standardisering

Standarder var grunnlaget for kreativiteten og innovasjonen i systemutviklingen.
Transmodel er den europeiske referansedatamodellen for kollektivtransport og utgjør et tilbud til offentlige transportvirksomheter for å planlegge, drifte og innhente informasjon innen persontransport.

Transmodellen er utviklet i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN (Comité Européen de Normalisation). CEN Transmodel-standarden er en konseptuell modell som navngir og representerer konsepter innen kollektivtransport for et bredt spekter av funksjonsområder, og som kan brukes til å sammenligne og forstå forskjellige modeller.

Utvekslingsstandardene CEN NeTEx (rutedata, planlagt kjøring) og CEN SIRI (utvekslingsformat for sanntidsdata) ble hovedverktøy for prosjektet.

– Det hadde ikke vært mulig å utvikle disse systemene uten standarder. Entur-suksessen er bygget på disse standardene, mener Tryti.

Effekt

Prosjektet har vært en stor suksess , og har kanskje vært spesielt viktig for å se på kollektivdata som infrastruktur i samfunnet. Dette gjør det også mulig å levere på politiske mål innenfor samferdselssektoren.

Entur dro ambisjonene enda lenger enn oppdraget fordi man så et større potensial, og de fant ut hvordan de kunne løfte dette videre og satse på det som ble bygd.
– Jeg liker å koble sammen bruk av standarder med hvordan man kan samarbeide på systemkomponenter gjennom åpen kildekode.

Det har vært mange år med systemutvikling som er gjort gjennom prosjektet, og Entur har bygd store deler av plattformen som åpen kildekode.

– Det har gitt oss en dobbel effekt: et enhetlig bilde av data innenfor sektoren OG ha et samarbeid på systemstøtten som strekker seg langt utover landegrensene. Det har vært viktig for oss, og dette er en god utnyttelse av offentlige penger, fremholder teamlederen.

Entur sitt engasjement i både bruk og i påvirkning på de europeiske standardene har vært gjennom et direkte bidrag med eksperter i de relevante arbeidsgruppene i CEN gjennom Standard Norge.