Dr. techn. Olav Olsen AS: Nedgang i oljebransjen skaper nye forretningsmuligheter

Dr. techn. Olav Olsen AS profilerer seg som høykompetente rådgivende ingeniører. – Derfor har det stor verdi at firmaet blir foreslått som deltaker i standardiseringskomiteene. Der sitter ekspertisen på vårt fagfelt. Vi må være dyktige for å samarbeide med de beste, mener forretningsdirektør Kolbjørn Høyland.

Kolbjørn Høyland
Foto:

Oslofirmaet posisjonerer seg strategisk for å være blant de beste i nisjemarkedet konstruksjonsteknikk i betong. Deltakelsen i standardiseringskomiteene er en del av strategien. Firmaet skal ha innflytelse og være en viktig stemme der fagekspertisen møtes og legger framtidens premisser. I komiteene sitter samarbeidspartnere og konkurrenter i akademia, oljeselskaper, energiselskaper og leverandørindustrien. Arbeidet er idealistisk og ubetalt, men nettverket er faglig og forretningsmessig betydningsfullt for Dr. techn. Olav Olsen. Det største bidraget de gjør innenfor standardisering for tiden, er at de har påtatt seg å lede en internasjonal gruppe som skal revidere standarden NS-EN ISO 19903 Petroleums- og naturgassindustri - Faste offshorekonstruksjoner i betong.

– Det er lærerikt å samarbeide med kollegaer i bransjen. Vi tar nye perspektiver og impulser tilbake til egen bedrift. I komiteene deler vi daglige problemstillinger og bidrar til å løse dem. Gjennom nettverket har vi funnet fagpersoner og miljøer som kan bistå oss. Vi blir kjent med potensielle kunder og ser mulighetene for nye forretningsområder. Dessuten er det et opplagt konkurransefortrinn å kunne standardene svært godt, mener Høyland.

Mer enn offshore

Da stavangermannen Olav Olsen dannet firmaet i 1962, visste han ikke hvilken mulighet som lå foran ham. Han begynte med å prosjektere skallkonstruksjoner til haller og større bygninger. Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969. Siden har firmaet vært involvert i de fleste store riggprosjektene i Nordsjøen, og samtlige betongplattformer. Lave oljepriser og lavere utbyggingstakt i petroleumsbransjen gjør at de om lag 80 ansatte omstiller seg til nye forretningsområder.

– De fleste av oss er bygningsingeniører, som nå erfarer at vår kompetanse har stor verdi innenfor mange felt. Omstillingen har resultert i flere spennende prosjekter, sier forretningsdirektøren.

– Nedturen i oljeindustrien gir nye oppturer i mange bransjer.

Offshore var den viktigste inntektskilden. Nå er de øvrige forretningsområdene like betydningsfulle: bygg, kai- og havneanlegg, brokonstruksjoner, fornybar energi og analyser. Firmaet jobber med internasjonale prosjekter verden over.

Signalbygg

Offshorekompetansen brukes til å prosjektere spennende nyvinninger, som heisen «Tjuvtitten» på Tjuvholmen. 54 meter over bakken kan du nyte utsikten over hele Oslo. Under ligger det spektakulære taket på Astrup Fearnley Museet, skapt bl.a. ved hjelp av firmaets mangeårige erfaring med takkonstruksjoner. Det er mulig å se over til den nye bydelen Sørenga, som får en attraktiv badeplass takket være firmaets kunnskap fra riggprosjektering. På den flytende betongkonstruksjon i havnebassenget blir det svømmebasseng for store og små.

Du kjører kanskje til Oslo via Bjørvikatunnelen. Den hviler på hav-bunnen, et resultat av offshorekompetansen. Nå utreder de ansatte på oppdrag fra Statens vegvesen hvordan samme teknologi kan brukes til å lage ny rørbro over Bjørnafjorden som del av et ferjefritt samband mellom Stavanger og Trondheim. Broen kan få et spenn på 4550 meter og flyte under vann.

Innovasjon

Norsk havbruk er industrieventyret med utfordringer som lakserømming og lakselus. Offshorekompetansen kommer til nytte ved prosjektering av mer robuste merder, som kan slepes lenger ut i havet. Olav Olsen har bl.a. studert ulike løsninger på vegne av Marine Harvest og Fishfarming Innovation AS. På Svalbard har samarbeidsprosjektet med arkitektfirmaet Snøhetta resultert i spennende tegninger av en ny cruiseterminal. Firmaet har også utviklet løsninger både for bunnfaste og flytende vindturbiner.

– Vi er stolte av å ha prosjektert vindmøllepiloten Hywind for Statoil. Den har verdens første fullskala, flytende vindturbin som tåler 19 meter høye bølger. I dag vil unge ingeniører jobbe med bærekraftige miljøprosjekter. Det lover godt nå som investeringene i petroleumsnæringen er redusert, sier Kolbjørn Høyland.

(Tekst og lite foto: Siv Ellen Omland, Empower Communication)

Offshore plattform

Fakta

Dr. techn. Olav Olsen AS omsatte for ca. 110 mill. kroner i 2014. Firmaet eies av ansatte (80 %) og Olsen-familien (20 %). De investerer årlig omlag 8 % av omsetningen på faglig og teknologisk utvikling. Firmaet deltar i standardiseringskomiteer knyttet til petroleum, konstruksjoner og betong.

Foto: iStock