Asker Produkt setter standarden for arbeidsinkludering med tilpasset opplæring til mennesker med spesielle behov

De lager flotte kaker til enhver anledning og skilt som viser vei i skogen og på fjellet. For at vekstbedriften i Asker skulle være helt sikre på topp kvalitet på alt de leverer, ønsket de en sertifisering. På veien dit har de utviklet en kvalitetskultur med gode prosesser og nyttige verktøy.

Britt E. Villa sammen med en ansatt
Foto: Asker Produkt

Asker Produkt eies av Asker kommune og har som mål å gi individuell fagopplæring og arbeidsinkludering til mennesker med spesielle behov gjennom produksjon av varer og tjenester som markedet etterspør. Både som kompetanse- og produksjonsbedrift, savnet Asker Produkt et kvalitets- og ledelsessystem som omfattet hele bedriftens verdikjede.

– Valget ble ISO-standarden for kvalitetsledelse, siden det er et ledelsessystem som omfatter produksjon av varer, levering av tjenester, forretningsprosesser, tiltaksprosesser, kompetanseheving, og som setter det i en struktur. Standardserien gir verktøy for hvordan vi kan jobbe med dette, samt måleparametere som vi kan følge og måle resultater etter, forteller Britt E. Villa, daglig leder i Asker Produkt. 

ISO-standarden for kvalitetsledelse gir bedriften retningslinjer for hvordan de kan jobbe systematisk og levere på krav for kvalitet, produksjon, pris og kompetanseheving og -utvikling. Villa forteller at de blant annet har måleparametere innenfor «people, planet and profit». NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, er flaggskipet av alle internasjonale standarder, og å følge standarden skal hjelpe selskaper med å øke kvaliteten på varer og tjenester i de markeder man opererer i. 

– Vi var opptatt av å bli sertifisert, men ønsket også å utvikle en kvalitetskultur hvor vi har gode prosesser og verktøy for å sikre kvalitet i alle våre leveranser, sier Villa.

En bedrift med stort spenn – fra bakeri til produksjon av treprodukter

Asker Produkt er godkjent av NAV som tiltaksarrangør og har 12 arbeidstreningsplasser hvor målet er jobb eller utdanning. Bedriften har 42 arbeidstakere med ulike behov for tilrettelegging, som får tilrettelagt fagopplæring og arbeidsinkludering på en av bedriftens egne arenaer eller i ekstern bedrift, og flere lærlinger og lærekandidater. 

– Vi driver bakeriutsalg, har to kantiner i eksterne bedrifter og vi leverer også catering og brød til dagligvareforretninger fra vårt hovedkjøkken. I tillegg har vi en egen avdeling som lager treprodukter som midlertidige gravmarkeringer, turskilt og informasjonstavler, forteller Villa.

Asker Produkt har også en renholdsavdeling hvor de tar imot vask av turtøy fra Bergans, og en transportavdeling med firmabiler som kjører varer ut til kundene. 

Fikk bistand av Standard Norge til å jobbe seg gjennom sertifiseringsprosessen

I arbeidet med sertifiseringen etter ISO-standarden for kvalitetsledelse, var det viktig for Asker Produkt å få tilgang til erfaring og ideer for hvordan de konkret skulle jobbe seg gjennom sertifiseringsprosessen. De spurte andre vekstbedrifter som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og fikk anbefalt Standard Norge som rådgiver. 

– Samarbeidet med Standard Norge har vært godt, og prosessen har fra start til slutt vært velfungerende. Vi fikk en dyktig, kompetent og erfaren rådgiver som hjalp oss gjennom prosessen og ga oss god oppfølging underveis, forteller Villa.

– Standard Norge satte seg godt inn i Asker Produkt som bedrift og våre behov, og ga oss gode løsninger og verktøy, metoder og maler som vi har tatt i bruk. Det har vært lav terskel for å ta kontakt og det har vært viktig for oss.

– Vi er også sikre på at sertifiseringen etter ISO-standarden for kvalitetsledelse vil bidra til at vi blir opplevd som en kvalitetsbedrift ettersom flere av våre kunder og samarbeidspartnere kjenner til ISO 9001, avslutter Villa.

Puslespill merket kvalitet, prosesskartlegging, ressurser, risiko, kontroll, lederskap, forbedring

Fakta

Asker Produkt tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet.

Visjonen deres er å sette standarden for arbeidsinkludering gjennom tilpasset fagopplæring.

Asker Produkt er sertifisert etter standarden for kvalitetsstyring, NS-EN ISO 9001.

 

Foto: Shutterstock/ Standard Norge