Helse og omsorg

Standarder innenfor helse og omsorg bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet og mer effektiv bruk av fellesskapets midler.

Helsepersonell triller sykehusseng
Foto: Istock

Standarder gir bedre tjenester og sikrer smart utnyttelse av samfunnets ressurser. De bidrar til en solid og levedyktig infrastruktur, sikrer gode interne systemer og rutiner som baserer seg på kunnskap og erfaring fra ulike aktører som har hatt behov for å løse tilsvarende utfordringer.

Standarder er velprøvde og veldokumenterte verktøy som gir mulighet til videre utvikling. Utfordringer knyttet til bl.a. miljø og bærekraft, digitalisering og en økende andel eldre i befolkning, er områder hvor standarder kan være en del av virkemiddelapparatet.

Standardisering nasjonalt og internasjonalt

Det foregår standardiseringsarbeid på nasjonalt, europeisk og globalt nivå innenfor helse og omsorg.

Det finnes over 40 europeiske og internasjonale ekspertkomiteer på ulike områder hvor norske eksperter har anledning til å delta og påvirke utviklingen av standarder.

Mye av arbeidet er knyttet til medisinsk teknisk utstyr og digitale løsninger. Norske eksperter er i dag med på å utvikle standarder for blant annet tannpleie, ambulanser, anestesi og det aldrende samfunn. 

 

Relevante komiteer

Kontaktpersoner

Fagsider