Courses

Kurs i ledelsessystem for kunstig intelligens (ISO/IEC 42001) i helsesektoren

Det er en stadig økende forventning til bruk av kunstig intelligens (KI) i pasientbehandling, fra både myndigheter, ansatte og pasienter. Alle virksomheter som bruker KI må ta ansvar for at dette gjøres på en lovlig, etisk og ansvarlig måte. Å bygge et ledelsessystem basert på standarden ISO/IEC 42001 vil tilrettelegge for dette.

Lysaker
Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker Vis kart
Foredragsholder er Eilin Wermundsen Mork
5 990,-

KI vil revolusjonere måten vi jobber på, ikke minst i helsesektoren. Hvordan ivareta pasientsikkerhet, kvalitetskrav, etiske og juridiske problemstillinger og informasjonssikkerhet i en klinisk arbeidshverdag preget av kunstig intelligens? Er virksomheten din klar for å håndtere de nye risikoene KI bringer med seg? 

EU AI Act er lovverket som regulerer all bruk og utvikling av kunstig intelligens i EU. En rekke harmoniserte standarder er under utvikling for å gjøre det lettere for virksomheter å etterleve kravene i loven, og ISO/IEC 42001 som er verdens første ledelsesstandard for KI, er en av disse.

Les mer om ISO/IEC 42001 på fagsiden

På dette kurset vil du få en innføring i elementene i standarden og hvilke krav som forventes i et ledelsessystem for KI, og hvordan disse kan implementeres i virksomhetens overordnede ledelsessystem. Kurset vil være en blanding av teoretisk innføring av krav og veiledning slik det fremkommer i standarden, samt praktiske øvelser i de aktivitetene som forventes for etablering av et ledelsessystem for KI. 

Kurset gir deltakerne en innføring i temaer som:

 • Relevans og betydning av ISO/IEC 42001
 • Analyse av kontekst og omgivelser
 • Hvordan etablere et ledelsessystem for KI: Prosesser og dokumentasjon m.m.
 • Kravene i standarden
 • Risikohåndtering av KI
 • Konsekvensvurdering av KI
 • Mål og policy for KI
 • Eksempler på prosedyrer og prosesser i et ledelsessystem for KI
 • Hvordan etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et ledelsessystem for KI

Mål for kurset

Kurset gir deg kunnskap til å implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for KI i din virksomhet, slik at dere tilfredsstiller forventinger og krav om lovlighet, tillit og ansvarlighet til bruk av kunstig intelligens. 

Målgruppe

Kurset er i hovedsak rettet mot helsesektoren og aktører som leverer tjenester til helsesektoren, men andre sektorer kan også dra nytte av kurset.

Kurset passer blant annet for:

 • Ledere
 • IKT-rådgivere
 • Kvalitetsrådgivere
 • Personell innen GRC: Virksomhetsstyring, internkontroll, informasjonssikkerhet/personvern
 • Personell innen anskaffelse og drift av IKT/MTU

Forkunnskap

Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel med kjennskap til virksomhetens ledelsessystem og internkontroll-prosesser, og/eller kjennskap til andre ledelsessystem-standarder som for eksempel ISO 9001 Kvalitetsledelse, ISO/IEC 27001 Informasjonssikkerhet og ISO 14001 Miljøledelse.

Foreleser

Eilin Wermundsen Mork er assisterende CISO/ISL på Akershus universitetssykehus (Ahus). Ahus er den første virksomheten i Norge som gjennomførte en GAP-analyse av ISO/IEC 42001, og Eilin er innføringsansvarlig for ledelsessystemet. Hun har bakgrunn som sosionom med erfaring fra rus og psykiatri, men har siden tatt en bachelor i Digital økonomi og ledelse fra UiO, og tar nå en erfaringsbasert master i Digitalisering og ledelse. På Ahus er hun blant annet involvert i vedlikehold og forbedring av internkontroll-området informasjonssikkerhet i tillegg til arbeidet tilknyttet KI. Eilin har også lead implementer i ISO/IEC 27701 for håndtering av personinformasjon.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i ISO/IEC 42001?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Seminar om kunstig intelligens

En framtid med kunstig intelligens – kan standarder bidra til pålitelighet? Hvordan sørger vi for en ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens? Det er tema på vårt seminar 15. mai.

Les mer og meld deg på