Tannpleie

Området tannpleie har alene ca 150 standarder som dekker terminologi, materialer, fargeuttak, instrumenter og utstyr.

Dette innebærer at alt tannteknisk utstyr i tannlegekontorene i dag er standardisert. Standardene gir pasientsikkerhet, bidrar til dialog mellom tannleger og produktleverandør, grunnlag for testing i laboratorier osv.

Både innenfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO utarbeides standarder for metoder og spesifikasjoner av materialer, terminologi, instrumenter og øvrig utstyr brukt på alle områder innenfor tannpleie.

Relevante komiteer