ISO 15189 Medisinske laboratorier er revidert og utgitt på norsk

NS-EN ISO 15189:2022 fremmer pasientomsorgen og tilfredsheten blant brukerne av laboratorier ved å angi krav til kvalitet og kompetanse som gjelder for medisinske laboratorier. Nå er den internasjonale standarden revidert og utgitt på norsk.

Publisert
Kvinne med ryggen til i et laboratorium
Foto: Pixabay

NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetanse, inneholder krav til at medisinske laboratorier skal planlegge og implementere tiltak for å ta tak i risikoer og muligheter for forbedring. Fordeler ved denne tilnærmingsmåten omfatter økt virkning av ledelsessystemet, redusert sannsynlighet for ugyldige resultater og redusert potensiell skade for pasientene, laboratoriepersonellet, offentligheten og miljøet.

Bedre samarbeid på tvers av laboratorier

Bruken av ISO 15189 letter samarbeidet mellom medisinske laboratorier og andre helse- og omsorgstjenester. Standarden vil også bidra til utveksling av informasjon, samt harmonisering av metoder og prosedyrer.
Når medisinske laboratorier oppfyller kravene i denne standarden, blir det enklere å sammenligne resultater fra pasientundersøkelser mellom medisinske laboratorier, uansett by eller land.

Endringer i den nye utgaven

De viktigste endringene for 2022 sammenlignet med 2012-utgaven er følgende:

  • Samordning med NS-EN ISO/IEC 17025:2017 resulterte i at ledelseskravene nå er oppført i slutten av dokumentet.
  • Krav til pasientnær analysering (PNA), som tidligere inngikk i NS-EN ISO 22870, har blitt tatt med.
  • Fokus på risikostyring har blitt økt.

2022-versjonen av ISO 15189 erstatter ISO 15189:2012 og ISO 22870:2016.

Les mer om ISO 15189

Relevante standarder

Se alle produkter