Du kan bidra internasjonalt og påvirke standarder for hjelpemidler og tilgjengelighet

Over én milliard mennesker lever i dag med funksjonsvariasjoner. Hver dag bruker de hjelpemidler og annen tilgjengeliggjørende teknologi som baseres på standarder. Nå kan søker vi fagpersoner som vil delta i standardutviklingen.

Publisert
Nærbilde av en rullestolbruker som sitter i rullestolen sin
Foto: Pixabay

De fleste standarder for hjelpemidler og tilgjengelighet utvikles europeisk (CEN) eller internasjonalt (ISO), og legger føringer for produksjon og testing i stort sett alle land. Standard Norge ønsker nå flere deltakere til den norske komiteen som skal speile og dermed påvirke det internasjonale arbeidet.

SN/K 106 Hjelpemidler og tilgjengelighet har komitémøte onsdag 19. juni, og komiteen søker flere norske fagpersoner, leverandører og produsenter til å påvirke produktenes framtid.

Tid: 19. juni kl.1200-1400
Sted: Standard Norge, Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo

For å delta på komitémøtet og det framtidige standardiseringsarbeidet, meld din interesse til Leif-Ove Hansen i Standard Norge per e-post.

Bakgrunn

Rullestoler, krykker, høreapparater, blindeskrift, kognitive hjelpemidler, digital tilgjengelighet og hele sortimentet av hjelpemidler hos blant andre NAV, er produsert og testet etter standarder.

Hjelpemidler produseres utfra standardiserte kriterier man europeisk og internasjonalt er enige om, for å gi økt sikkerhet for brukerne av hjelpemidler. Med Europas krav til at hjelpemidler skal havne under MDR-regelverket, må hjelpemidler produseres og testes i henhold til CEN standarder.

Det pågår nå et internasjonalt standardiseringsarbeid på området, og Norge kan påvirke resultatet på lik linje med alle andre land.

For norske fagpersoner, produsenter og leverandører finnes det stor verdi i å delta i denne standardiseringen:

  • Økt markedstilgang – Standarder gjør det mulig å utvikle produktet i ett land, produsere det i et annet, og selge det i et tredje.
  • Tilgang til standarder – Alle som deltar i arbeidet får tilgang til standardene som er relevante for standardiseringsprosjektet.
  • Informasjonstilgang – Ved deltakelse får man tidlig informasjon om nye standarder på området.
  • Muligheten til å påvirke arbeidet – Produsenter, fagpersoner og leverandører som deltar i arbeidet har muligheten til å påvirke innholdet i nye standarder, og bidra i revisjonen av de eksisterende standardene på området.

Meld din interesse til Leif-Ove Hansen i Standard Norge, og delta i den internasjonale standardiseringen av framtidens hjelpemidler og tilgjengeliggjørende teknologi.