E-helse

Standardisering innenfor e-helse foregår både på europeisk, nasjonalt og globalt plan, og Standard Norge har en egen komité som ivaretar norske interesser når standarder for e-helse skal lages.

Helsearbeider sammen med en eldre dame
Foto: iStock

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har deetablert komiteen TC 251 Health Informatics. I den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO heter komiteen TC 215 Health Informatics. Disse komiteene har et nært samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner som har aktiviteter innenfor standardisering. De er organisert i et "Joint Executive Council" (JEC) som i noen grad avtaler framdrift, arbeidsfordeling, tyngden på satsingen osv.

Ved siden av standardiseringskomiteene har flere europeiske prosjekter arbeidet med IKT-løsninger for helse-, sosial- og velferdsområdet. Til en viss grad er det slik at dette vil være i grenselandet mellom IKT, personidentifikasjon, personvern og sikkerhet.

Komplekse systemer

Størrelsen og kompleksiteten for helseinformatikksystemene som er i bruk i dag, fører til at mange allmenne problemstillinger fra andre standardiseringskomiteer tas inn i helsesektoren.

Problemstillingene er for eksempel knyttet til virksomhetsarkitektur, sikkerhet, sosiale medier, nettskyanvendelser, åpen tjenestearkitektur og utlisensiering.

Kontaktpersoner

 • Helena Brunskog

  Helena Brunskog

  Prosjektleder 473 08 697
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante komiteer

ISO 12967-serien

Se alle produkter

ISO 11073-serien

Se alle produkter

ISO 13606-serien

Se alle produkter

ISO 12052

Se alle produkter