Engelsk utgave av kontraktsbestemmelser ved kjøp av medisinsk utstyr

Standarden er nå oversatt og tilgjengelig på engelsk med tittelen NS 8438 General terms of contract concerning the purchase of medical equipment and laboratory equipment.

Publisert
Laboratorieutstyr
Foto: iStock

NS 8438 inneholder bestemmelser for anskaffelse av IVD-medisinsk utstyr, øvrig medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Standarden legger til rette for en balansert risikofordeling mellom kontraktspartene og angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av slikt utstyr.

Ved å bruke NS 8438 spares tid, penger og ressurser på å ikke trenge å lage egne avtaler, og man sikrer rettferdige avtalevilkår. Den engelske versjonen vil være til nytte også for utenlandske innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr.

Les mer om standarden her

Relevante standarder

Se alle produkter