Medisinsk utstyr

Høy kvalitet og sikkerhet er ekstra viktig for virksomheter som jobber med medisinsk utstyr. Internasjonalt er medisinsk utstyr et sentralt standardiseringsområde, og det finnes en rekke standarder på området.

Sykehusgang med stativ med intravinøs væske
Foto: iStock

Standardene omfatter blant annet kvalitetsledelse, koplingsutstyr for væskeleveringssystemer, overvåkingssystemer, symboler og nomenklatura og sanitær tappearmatur.

Relevante komiteer

Kontaktpersoner

Relevante standarder

Se alle produkter