Anestesi

Standarder bidrar til at anestesi-, respirator og luftveisutstyr holder høy kvalitet og er sikre å bruke for både pasienter og personell.

Pasient på operasjonsbordet
Foto: Istock

Standardene for anestesi dekker alt fra luftveisutstyr, koblinger, arbeidsstasjoner for anestesi, overvåkningsutstyr og merking av anestesilegemiddel til standarder for gassanlegg og overvåking av gassflow og trykk. Mange av disse standarder er harmoniserte og sørger dermed for at utstyrsprodusenter følger EUs direktiv og andre lovverk.

Hensikten med standardene er blant annet å bidra til at:

 • utstyret har tilfredsstillende klinisk ytelse og funksjon
 • utstyret har relevante sikkerhetsfunksjoner og hensiktsmessig design
 • utstyret er korrekt og informativt merket
 • det finnes tilfredsstillende instruksjoner for bruk samt teknisk data for utstyrets ytelse
 • utstyret oppfyller kompatibilitetskrav samtidig som risikoen for feilkobling minimeres

Kontaktpersoner

 • Helena Brunskog

  Helena Brunskog

  Prosjektleder 473 08 697
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter