Nyhetsarkiv

 

Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. NS 11005 ble utgitt første gang i 2011 og nå inviterer vi representanter fra byggenæringen til å delta i arbeidet med revisjon av standarden.

2021-05-11

Mer om Må vi ha universell utforming av uteområder?
 

Vi har fått den første europeiske, overordnede standarden for universell utforming, som gir generelle retningslinjer for hvordan man oppnår likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå er den utgitt på norsk og 11. mai ble den lansert på et frokostmøte. Her kan du opptak av møtet.

2021-05-11

Mer om Universell utforming av varer og tjenester - ny standard på norsk lansert
 

6. mai inviterte vi til webinar om hvorfor det er viktig å ha et ledelsessystem for kvalitet på plass og hvordan kan dette gjøres trinn for trinn

2021-05-07

Mer om Kvalitetsledelse - en strategisk beslutning
 

Det har vært en utvikling i forståelsen av risiko det siste tiåret, og standarden NS 5814 er revidert nettopp for å gjenspeile dette. Tirsdag 4. mai lanserte vi den nye utgaven på et frokostmøte. Her kan du lese presentasjonene og høre opptak av møtet.

2021-05-05

Mer om Risikovurdering – revidert NS 5814 lansert
 

NS-EN ISO 19650 er en serie på seks standarder for informasjonsforvaltning med BIM. 29. april 2021 inviterte vi til frokostmøtet hvor denne serien av standarder og tilgrensende standarder, ble presentert. Her kan du se presentasjonene og opptak av møtet.

2021-04-29

Mer om BIM og digitalisering i byggenæringen - NS-EN ISO 19650-serien
 

Standardserien NEK 405 – Elkontroll, eltakst og elektrotermografering vil bli utvidet med en del som omfatter vegtrafikksystem. Standarden har blitt til i et samarbeid mellom standardiseringskomiteene NK 300 og NK 219. Et høringsforslag er nå publisert for kommentarer fram til 1. juni.

2021-04-29

Mer om Standard for elkontroll i vegtrafikksystemer på høring
 

– Bærekraft er ikke bare en pin, sa byråd for finans i Oslo kommune da han åpnet konferansen Veier til et bærekraftig samfunn 28. april. Gjennom formiddagen fikk deltakerne inspirasjon og informasjon om verktøy på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

2021-04-29

Mer om Veier til et bærekraftig samfunn
 

Standard Norge inviterte til frokostmøte 20. april hvor den nye utgaven av NORSOK N-004 ble gjennomgått. Målet med frokostmøtet var å bidra til at brukere av standarden har en god forståelse av gjeldende krav og anbefalinger.

2021-04-23

Mer om Ny utgave av NORSOK N-004 Design of steel structures lansert
 

21. april inviterte vi til frokostmøte om hvorfor det er så viktig å ha et miljøledelsessystem basert på ISO 14000 på plass og litt om hvordan dette kan innføres trinn for trinn.

2021-04-23

Mer om Miljøledelse – trinn for trinn
 

De fleste standarder utgis på engelsk. Språkrådet og Standard Norge ønsker å bidra til å styrke norsk fagspråk og har et felles mål om å få oversatt og utarbeidet mer norsk terminologi. 13. april inviterte vil til et frokostmøte om verdien av norsk fagspråk og terminologi. Her kan du se opptak og lese presentasjonene som ble holdt.

2021-04-21

Mer om Hvorfor trenger vi norsk fagspråk og terminologi?