Nyhetsarkiv

 

The NORSOK standard NORSOK Z-013 Risk and emergency preparedness assessment has been revised and is available for public review to 20.05.2023.

2023-03-31

Mer om On Enquiry: NORSOK Z-013 Risk and emergency preparedness assessment
 

Standard Norge holder stengt i påskeuken. Standard Online holder derimot åpent.

2023-03-30

Mer om Åpningstider i påsken 2023
 

Helsedirektoratet og Standard Norge inviterte til frokostmøte om Norsk Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet tirsdag 28. mars 2023. Her kan du se møtet i opptak.

2023-03-30

Mer om Standardisering for bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet
 

Hvordan bør avfall på fiskefartøy håndteres for å redusere forsøpling av havet og avfallsmengde? I samarbeid med Fiskarlaget og Handelens Miljøfond inviterte vi til lansering 24. mars av standarden NS-ISO 5020 som viser hvordan dette kan gjøres i praksis.

2023-03-24

Mer om Lansering av ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy
 

En ny ISO-standard om håndtering av avfall på fiskefartøy blir et viktig verktøy for å oppnå et plastfritt hav. Det skriver tre sentrale aktører i arbeidet: Fiskarlaget, Handelens Miljøfond og Standard Norge.

2023-03-21

Mer om Kronikk: Ønsker du et plastfritt hav?
 

NEK lanserer en ny standardpakke for digitale anlegg/nettstasjoner kalt NEK Digital Stasjon. Standardpakken har fokus på automatiserte og digitaliserte anlegg/nettstasjoner for transformatorer og koblingsanlegg i det høyspente elektrisitetsnettet.

2023-03-21

Mer om Nye standarder for digitale nettstasjoner
 

Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, er revidert. Vi inviterte til frokostmøte 16. mars hvor den nye utgaven ble presentert.

2023-03-17

Mer om Terminologi i laks- og ørretproduksjon - ny Norsk Standard NS 9417
 

ISO 45003 hjelper virksomheter å forebygge, oppdage og håndtere negative psykososiale forhold, samt fremme trivsel på jobben som en del av et ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Nå er standarden oversatt til norsk.

2023-03-13

Mer om Verdens første internasjonale standard om psykososialt arbeidsmiljø – nå på norsk
 

Standard Norge inviterte til informasjonsmøte 7. mars 2023 om et mulig nytt standardiseringsprosjekt for varmebehandling av jord knyttet til bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektet har også relevans for jord i landbruket.

2023-03-09

Mer om Presentasjoner fra seminar om massehåndtering for økt gjenbruk av jord
 

Den nye standarden for coaching, NS 11251, beskriver hvilken kompetanse en kunde skal kunne forvente fra en coach. 2. mars 2023 inviterte vi til lanseringsmøte hvor standarden ble presentert, og her kan du finne presentasjonene fra lanseringen.

2023-03-08

Mer om Ny Norsk Standard for coaching