Denne forekomsten av Business Connector kan ikke kobles til AOS og må startes på nytt.

Nyhetsarkiv

 

Hva er de praktiske utfordringene med digital samhandling innenfor byggebransjen? I en nylig utarbeidet rapport blir det avdekket behov for kontraktsregulering og generell standardisering for å gjøre dette enklere.

2020-12-03

Mer om Digital samhandling – kartlegging av behov
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-12-02

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per november 2020
 

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge. 18 punkter i det nasjonale tillegget er revidert.

2020-12-01

Mer om Oppdatert standard for betong
 

Olje- og energidepartementet har forslag til en forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften) på høring fram til 15. januar 2021. Flere internasjonale standarder blir referert til i forslaget. Tirsdag 1. desember inviterte vi til frokostmøte for å informere om den nye forskriften og belyse forhold av betydning for norske bedrifter.

2020-12-01

Mer om Energikartleggingsforskriften på høring
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO vurderer å starte nye standardiseringsprosjekter innenfor fagområdet økologisk restaurering. Økologisk restaurering er tiltak som gjennoppretter naturlige prosesser og dermed gjenskaper tidligere økologiske forhold.

2020-12-01

Mer om Trenger vi internasjonale standarder for økologisk restaurering?
 

Standard Norge har opprettet en komité som skal utvikle Norsk Standard for aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering. Vil du og din virksomhet delta?

2020-12-01

Mer om Nå starter utviklingen av flere standarder for universell utforming
 

Norsk Standard, NS-EN ISO 41014, hjelper virksomheter med å utvikle og forbedre sin FM-strategi ut fra og som støtte til virksomhetens strategi.

2020-12-01

Mer om Utvikling av FM-strategi - NS-EN ISO 41014 viser hvordan
 

Den nye standarden NS-EN 17398 som stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene, ble lansert på et frokostmøte onsdag 25. november. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på frokostmøtet.

2020-11-26

Mer om Ny standard for pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester, lansert
 

Arbeidet med standardisering innenfor informasjonsteknologi er en kontinuerlig prosess. Cenelec har i den siste tiden gitt ut flere tekniske rapporter som støtter standardene i NEK 700-serien.

2020-11-25

Mer om Nye Tekniske Rapporter tilknyttet NEK 700-serien
 

NEK 700 er den ledende metoden for installasjon av et ekom-anlegg og kravene i standarden sikrer at installasjonen er i tråd med ekomforskriftens kvalitetskrav. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet stiller seg bak NEK 700 og henviser til den som en anbefalt metode for å oppfylle bestemmelsene om kvalitet som forskriften krever.

2020-11-24

Mer om Bruk NEK 700 for å oppfylle myndighetenes kvalitetskrav