Nyhetsarkiv

 

NORSOK M-501:2022 Surface protection and protective coating, edition 7 is published in November 2022.

2022-11-24

Mer om New edition of NORSOK M-501:2022 is published
 

Den populære standarden for IT-sikkerhet ISO/IEC 27001 kom i ny utgave i år, men den norske versjonen er ennå ikke klar. Vi forklarer hvorfor.

2022-11-22

Mer om ISO/IEC 27001:2022 blir Norsk Standard første kvartal 2023
 

ISO/IEC 27002:2022 er nå fastsatt som Norsk Standard og er utgitt på engelsk. Denne utgaven erstatter utgaven fra 2017 og inneholder vesentlige endringer om blant annet sikkerhetskontrollene.

2022-11-22

Mer om NS-EN ISO 27002:2022 i salg nå
 

Samfunnsansvarsdebatten innenfor tildelingen av offentlige kontrakter er svært viktig. Når det offentlige handler varer og tjenester for nær 650 milliarder årlig, må det offentlige vite å benytte innkjøpsmakten.

2022-11-22

Mer om Innlegg: Bærekraftige offentlige anskaffelser – ser vi ikke mulighetsrommet?
 

Til et viktig kontaktpunkt med næringen har vi rekruttert IT-topper fra Statens Vegvesen, Digitaliseringsdirektoratet og IKT-Norge. – Gode standarder er avgjørende for digitalisering og bærekraft, sier Mali Hole Skogen, som er svært motivert for ledervervet i Standard Norges sektorstyre IKT.

2022-11-22

Mer om Mali Hole Skogen fra IKT-Norge er ny leder for vårt sektorstyre IKT
 

Det finnes standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger som NS 8175, og standarder som beskriver kriterier for universell utforming. Nå er en ny standard som skal være et bindeledd mellom disse, på høring, og vi inviterte til høringsmøte 22. november.

2022-11-22

Mer om Lydtekniske løsninger for universell utforming
 

NS-EN 17687 angir krav og veiledning for oppdragsgivere med hensyn til integritet og ansvarlighet i prosesser for offentlige anskaffelser, fra identifisering av behov til levering av produkter, tjenester eller bygg- og anleggskontrakter.

2022-11-18

Mer om Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser – nå på norsk
 

Standard Norge ønsker det norske fagmiljøets tilbakemeldinger på den reviderte europeiske standarden for geoteknisk prosjektering, NS-EN 1997.

2022-11-17

Mer om Eurokode 7 er revidert og på høring
 

Skyhøye strømpriser får virksomheter landet rundt til å se på hvordan de kan spare energi. 11. november lanserte vi to nye standarder som skal gjøre det enklere å innføre et energiledelsessystem etter ISO 50001. Her kan du finne presentasjon og opptak av lanseringen.

2022-11-16

Mer om Hvordan kan standarder bidra i energikrisen?
 

Storstilt energieffektivisering, hurtigere konsesjonsbehandlinger og at Norge tar en aktiv rolle i utbygging av fornybar energi i Europa, er satsinger som vil få fart på det grønne skiftet, mener Skift – Næringslivets klimaledere. Som medlem i Skift har Standard Norge vært med i utarbeidelsen av disse anbefalingene.

2022-11-14

Mer om Standard Norge står bak Skifts anbefalinger for å få fart på det grønne skiftet