Nyhetsarkiv

 

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg som gir krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegg, er svært mye brukt både i Norge og utlandet. Siste versjon fra 2021 er nå kommet på engelsk.

2022-05-25

Mer om Standarden for flytende akvakulturanlegg på engelsk
 

NEK 400:2022 blir lansert på Eliaden 31. mai og blir da automatisk tilgjengelig digitalt i abonnement. Om du i tillegg ønsker den trykkede utgaven, kan du bestille den nå og få 10 % rabatt.

2022-05-25

Mer om Ny NEK 400 – forhåndssalg med 10 % rabatt
 

Standarder for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter. Nå er standarden for struktureringsprinsipper og referansebetingelser i bygg og anlegg med installasjoner, NS-ISO 81346-12, oversatt til norsk.

2022-05-23

Mer om En standard i serien for klassifikasjon av byggverk oversatt til norsk
 

Arbeidet i den internasjonale standardiseringskomiteen for karbonfangst og -lagring (CCS) har pågått i 10 år og har vært vellykket. Dette ble feiret i Stavanger på et seminar 11. mai 2022 som vi arrangerte i samarbeid med Oljedirektoratet og Gassnova. Nesten 100 var til stede og fikk presentert hva som foregår av standardiseringen innenfor CCS.

2022-05-18

Mer om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
 

En ny internasjonal standard skal bidra til å tilgjengeliggjøre miljødata og informasjon fra miljødeklarasjoner (EPDer) i byggevarer for bruk i BIM. Det hele startet med en norsk idé.

2022-05-16

Mer om Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer
 

Torsdag 5. mai ble nye NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett lansert på et webinar arrangert av NEK, Nelfo og Ren. Over 1000 påmeldte hadde vist interesse for lanseringen.

2022-05-09

Mer om Ny NEK 399 lansert med rekordhøy deltakelse
 

Det skal nå utvikles europeisk standarder som skal bidra til en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Standard Norge inviterer nå norske virksomheter til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i utviklingen av disse.

2022-05-04

Mer om Vil du påvirke utviklingen av standarder for sirkulær økonomi i BAE-sektoren?
 

NS 9430 omhandler kontraktsforhold for periodisk innsamling av avfall mellom oppdragsgiver og leverandør. Standarden, som er populær blant kommuner, har nå kommet i ny utgave.

2022-05-03

Mer om Ny utgave av standarden for avfallskontrakter
 

ISO 41012 hjelper deg med ressursvalg og når du skal beskrive krav til fasilitetstjenester, inngå avtale og følge den opp. Nå er standarden oversatt til norsk.

2022-04-29

Mer om Enklere med avtaler om fasilitetsstyring med ISO 41012
 

En ny utgave av NORSOK U-001 ble publisert på slutten av 2021. Den nye revisjonen har flere nye elementer og standarden er betydelig mer innholdsrik sammenlignet med tidligere versjoner. 26. april ble standarden lanserte på et eget frokostmøte.

2022-04-29

Mer om Lansering av revidert NORSOK U-001 Subsea production systems