Nyhetsarkiv

 

To nye deler i den internasjonale BIM-serien ISO 19650 har nylig blitt publisert. Standardene tar for seg informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet og driftsfasen til byggverk. I tillegg er det utgitt en veiledning til seriens del 1 og 2, som kom ut i 2018.

2020-09-14

Mer om Nye standarder i ISO 19650-serien om informasjonsforvaltning med BIM
 

Utviklingen av en ny kontraktsstandard går i gang høsten 2020. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i arbeidet.

2020-09-14

Mer om Utviklingen av en Norsk Standard for kontrakter til utleieavtale av brakker og moduler starter nå
 

Batteriteknologi stevner fremover og internasjonal standardisering henger etter, men NEK har tatt grep. NEK 411 er en helt ny Norsk Spesifikasjon som gir brukerne anledning til å dokumentere sikkerhet for batterisystemer med hensyn til maritime forhold.

2020-09-10

Mer om Batterisikkerhet til sjøs
 

Standarden NS-EN 1443 om krav til skorsteiner ble revidert i 2019. Nå er den oversatt til norsk.

2020-09-08

Mer om Revidert standard om krav til skorsteiner i norsk utgave
 

Høsten 2020 starter arbeidet med en ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy. Nå søker vi norske fagfolk som vil delta i dette arbeidet.

2020-09-04

Mer om Avfallshåndtering på fiskefartøy – arbeidet med ny internasjonal standard starter nå
 

Den nye ledelsesstandarden NS-EN ISO 29001 er utviklet med tanke på å fungere hånd i hånd med NS-EN ISO 9001, og gir ytterligere krav og veiledning for olje- og gassektoren.

2020-09-04

Mer om Ny standard for kvalitetsledelse i olje- og gassektoren
 

Dette er et forslag til revisjon av byggblanketten bustadoppføringslova, om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig. Forslaget er på høring til 26. oktober og vi ønsker dine innspill.

2020-09-04

Mer om Byggblankett 3429A til bustadoppføringslova på høring
 

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Det skal i den sammenheng utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. 2. september inviterte vi til frokostmøtet for å presentere hvordan standardisering kan bidra på dette området.

2020-09-04

Mer om Innovativ sirkulær økonomi
 

Tre standarder er helt nye og en har blitt revidert i ISO 22300-serien som omhandler samfunnssikkerhet, sikkerhet og resiliens. I tillegg er standarden med terminologi oversatt til norsk.

2020-09-03

Mer om Nye standarder for sikkerhet og resiliens og oversatt terminologi
 

Du kan gjøre BIM-prosessene mer effektive ved å bruke de to nye standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387. De vil samtidig bidra til en mer pålitelig informasjonsutveksling.

2020-09-02

Mer om Mer pålitelig informasjon med nye BIM-standarder