Nyhetsarkiv

 

Den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten gjør at spesifikke standarder for Landstrømsanlegg ikke foreligger, og man må bruke andre publikasjoner. NEK har nylig gitt ut en gratis veileder slik at man enkelt kan finne tilfredsstillende løsninger og kravene som bør stilles for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land.

2021-08-02

Mer om Ny veileder for landstrøm
 

En revidert og oppdatert utgave av NEK 400 skal lanseres i mai 2022. Arbeidet er i full gang og de første resultatene vil bli presentert under Elsikkerhetskonferansen i november 2021.

2021-07-22

Mer om NEK 400 revideres og oppdateres
 

De siste ti årene har det skjedd et paradigmeskifte innenfor praksis for håndtering av offentlige anskaffelser. Det har gått fra å være håndtert mer eller mindre som venstrehåndsarbeid til krav og tilbud om opplæring og sertifisering. Politikerne har lagt inn den ene politiske målet etter det andre i anskaffelsesprosessen, for å utnytte det offentliges innkjøpsmakt når det handles varer og tjenester for nærmere 600 milliarder kroner hvert år.

2021-07-14

Mer om Hjelp til selvhjelp for offentlige innkjøpere
 

Normalt vil forlengelse av levetid på eksisterende systemer være en mer konkurransedyktig løsning enn å bygge nytt. Denne standarden definerer prinsipper for vurdering av levetidsforlengelse av ulike rørsystemer som i hovedsak brukes for transport av hydrokarboner.

2021-07-09

Mer om Ny versjon av NORSOK Y-002 Levetidsforlengelse for transportsystemer
 

EN 13445-serien spesifiserer kravene til design, konstruksjon, inspeksjon og testing av ikke-fyrte trykkbeholdere til oppbevaring av gass og væsker under trykk. Sammen med instruksjoner for merking og bruk av beholderne, gjør dette at en rekke ulike bransjer og forbrukere får gode og trygge produkter.

2021-07-08

Mer om Ikke-fyrte trykkbeholdere – NS-EN 13445-serien
 

The new ISO 15663 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Life cycle costing was issued in February/March 2021 and contains requirements and guidance on how to apply life cycle costing methodologies to provide decision support for selection between alternative competing options and strengthen the industry cost management for business value creation.

2021-07-07

Mer om New ISO Standard on life cycle costing in the Oil & gas and Energy industries
 

Etter forslag fra Kina har ISO besluttet å opprette en ny komité for prefabrikkert byggevirksomhet. Det anslås at arbeidet vil komme i gang i løpet av de neste seks månedene. Vi inviterer norske interessenter til å melde sin interesse for prosjektet.

2021-07-06

Mer om Ny internasjonal komité for prefabrikkert byggevirksomhet
 

Jon Sandnes mener standardisering er helt avgjørende for at samfunnet skal kunne levere bærekraftige løsninger i tiden framover. Han tar over etter tidligere leder av Statsbygg, Øivind Christoffersen, som har sittet som styreleder i to perioder.

2021-07-05

Mer om Jon Sandnes er Standard Norges nye styreleder
 

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Vi har over lengre tid jobbet med å utarbeide en helt ny utbyggingsavtale mellom en kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan. Forslag til blankett er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 2. oktober 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler på høring
 

Norske eksperter har i lengre tid vært med i det europeiske standardiseringsarbeidet med å utvikle en ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Forslaget, prEN 17687, er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 26. august 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser