Lansering av ny Norsk Standard for klassifikasjon av byggverk

Standard Norge inviterte til lansering av ny Norsk Standard for klassifikasjon av soner i byggverk, NS 3457-6, onsdag 19. april. Der var det presentasjoner fra ulike aktører som har deltatt i utviklingen av standarden, og/eller som vil ta den i bruk.

Publisert
Bygging av Munch museet
Foto: Standard Norge

Målet med NS 3457-6 Sonetyper er å gi en klarere og mer enhetlig definisjon av sonetyper og deres bruksområder. Dette vil gjøre det enklere å sammenligne og analysere byggverk, og bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom ulike aktører.

Standardene for klassifikasjon er sentrale for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Standard Norges komité for klassifikasjon i BAE-sektoren jobber nå med revisjon av NS 3457-3 Bygningstyper og skal i gang med utviklingen av NS 3457-2 Byggverkskomplekser. Det jobbes også internasjonalt med klassifisering i ISO og IEC. Standard Norges speilkomité følger denne jobben.

Video

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Bjørn Brunstad per e-post.

Les mer om NS 3457 på fagsiden

NS 3457-serien

Se alle produkter