Opphavsrettsbeskyttelse av harmoniserte standarder er ikke til diskusjon, men det er en overordnet offentlig interesse i offentliggjøring av dem

5. mars 2024 avsa EU-domstolen sin avgjørelse i sak C-588/21 P angående offentlig tilgang til harmoniserte standarder i henhold til forordning 1049/2001.

Publisert
Dommerklubbe med EU-flagg i bakgrunnen
Foto: Istock

Avgjørelsen stiller ikke spørsmål ved at harmoniserte standarder er underlagt opphavsrettsbeskyttelse.

Imidlertid konkluderer EU-domstolen med at det er en overordnet offentlig interesse i å offentliggjøre harmoniserte standarder i henhold til forordning 1049/2001, og opphever derfor den europeiske kommisjonens beslutning om å avvise tilgang til de fire etterspurte standardene.

CEN og CENELEC, som to av de offisielle europeiske standardiseringsorganisasjonene, og deres medlemmer - de nasjonale standardiseringsorganene og nasjonale komiteene i 34 europeiske land – er fornøyde med at domstolen ikke følger hovedargumentet til søkerne og generaladvokaten som hadde foreslått å oppheve opphavsrettsbeskyttelse for harmoniserte standarder. Avgjørelsen stiller heller ikke spørsmål ved det faktum at tilgang til dokumenter i henhold til forordning 1049/2001, ikke påvirker eventuelle gjeldende opphavsrettsregler som kan begrense tredjeparters rett til å reprodusere eller bruke frigitte dokumenter.

Suksessen for europeisk standardisering har blitt gjort mulig gjennom ekspertise og frivillige bidrag fra engasjerte interessenter fra ulike bakgrunner, som næringsliv, myndigheter, forbrukere, handelsorganisasjoner, akademia og forskning.

Dette inkluderende systemet sikrer at standarder er praktiske, enkle å implementere, kontinuerlig tilpasset til den teknologiske utviklingen, og i stor grad identiske med internasjonale standarder. På den måten gir de europeiske virksomheter en nøyaktig løsning i rett tid for å møte deres behov, sikre overensstemmelse med EUs regelverk, og øke deres konkurranseevne. 

Basert på dette vil hele CEN- og CENELEC-fellesskapet fortsette å samarbeide tett med Europakommisjonen og alle relevante interessenter som er involvert i europeisk standardisering, for å gjøre systemet vårt egnet for fremtiden, til fordel for det indre markedet og Europas virksomheter og befolkning.

Les uttalelsen fra CEN og CENELEC