Tre standardiseringshelter hedret med pris

– Jeg er stolt over at vi har slike dyktige eksperter, som har bidratt til å drive standardiseringsprosessene framover. Disse tre har deltatt med frivillig innsats og uvurderlig kompetanse, og styrt retningen i sine respektive komiteer, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Publisert
Anne Rønning, Per Jæger og Eirik Aas
Foto: Standard Norge

Standard Norge gratulerer vinnerne av årets standardiseringspriser, Anne Rønning, Per Jæger og Eirik Aas, for ekstraordinært arbeid i standardiseringen. Arbeidet innen standardisering er helt avhengig av eksperter som vier sin tid og sitt engasjement til at framtidens standarder bidrar til bærekraftige samfunn og at vi finner løsninger som bidrar til grønn og digital omstilling.

For lang og tro tjeneste: Per Jæger

 Standardiseringsprisen 2024
Jon Sandnes (styreleder), Per Jæger og Jacob Mehus (Foto: Standard Norge)

Per Jæger vinner pris for sitt langvarige og viktige engasjement innen standardisering.

Han har i mange år deltatt i standardiseringsarbeid for byggenæringen, og har sittet som komitéleder i både nasjonale og internasjonale komiteer. Han har vært en engasjert og dyktig representant for norske interesser.

Jæger har deltatt aktivt for å standardisere byggebransjen og utvikle standardkontrakter i over 40 år. Han er en meget god støttespiller for Standard Norge, og har i alle år fremsnakket både utvikling av standarder og bruk av standarder. Hans engasjement er godt kjent, og Standard Norge er veldig glad for at han er en viktig del av standardiseringsfamilien.

Per Jæger er tidligere leder av Boligprodusentene.

 

Årets bærekraftshelt: Anne Rønning

 Standardiseringsprisen 2024
Jon Sandnes (styreleder), Anne Rønning og Jacob Mehus (Foto: Standard Norge)

Anne Rønning er en engasjert forkjemper for standardisering, med et sterkt faglig fokus som er anerkjent og respektert av hele fagmiljøet og byggebransjen som helhet.

Den gode oversikten over hva som har vært gjort og erfart, og evnen til å ta erfaringer med seg videre for å videreutvikle standardiseringen og faget kjennetegner Rønnings engasjement på bærekraftsfeltet i byggenæringen.

Hennes engasjement for å gjøre byggebransjen mer miljøvennlig og mer digital er smittende og hennes positive væremåte bringer hygge og god stemning til ellers av og til tunge og anspente faglige diskusjoner. Hun er også en tydelig fremsnakker av Standard Norge ute i bransjen og ved ulike arrangementer hvor hun har uttalt seg om sitt fagfelt og standardisering.

Anne Rønning jobber til daglig i NORSUS.

 

Årets nykommer: Eirik Aas

 Standardiseringsprisen 2024
Eirik Aas og Jacob Mehus (Foto: Standard Norge)

Eirik Aas har vist formidabel innsats og levert høy kvalitet i standardiseringsarbeidet til tross for å være ny i standardiseringen. Han har allerede deltatt aktivt internasjonalt med faglig styrke og entusiasme, noe som inspirerer komiteens deltakere til å finne felles løsninger.

Aas har løftet standardisering på området jord, avfall og slam, og er alltid klar for å delta i diskusjoner for å fremme norske interesser. Han er en tydelig stemme internasjonalt og bidrar vesentlig i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre miljøanalyser gjennom standardisering.

Eirik Aas jobber til daglig i Eurofins.