Norge engasjerer seg i europeisk samarbeid om kunstig intelligens

Standard Norge engasjerer seg for å sikre at norske eksperter deltar i utviklingen av både europeiske og internasjonale standarder på KI-feltet. Vi må sikre at Norge deltar aktivt – ikke bare følger med fra sidelinjen, skriver administrerende direktør, Jacob Mehus i dette debattinnlegget.

Publisert
To fjes vendt mot hverandre med blå bakgrunn
Foto: Pixabay

I utviklingen av AI Act har EU-kommisjonen tett samarbeid med de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC for å utvikle såkalte harmoniserte standarder som skal hjelpe offentlige og private virksomheter med å ivareta krav i forordningen. Kommisjonen har allerede bestilt utviklingen av ti standarder i regi av standardiseringsorganisasjonene, og flere kan komme. Gjennom Standard Norges medlemskap i CEN kan norske eksperter delta aktivt i dette arbeidet.

Systematisk tilnærming med harmoniserte standarder 

Harmoniserte standarder utvikles for å vise at produkter, tjenester eller prosesser er i samsvar med relevant EU-lovgivning. Formålet med harmoniserte standarder er flerfoldig. For det første legger de til rette for enhetlig implementering av regelverket på tvers av EU-land, inkludert Norge og resten av EØS-landene. Dette skaper et felles grunnlag for bedrifter som utvikler og implementerer KI-teknologier, samtidig som det sikrer en enhetlig tilnærming til beskyttelse av borgernes rettigheter og sikkerhet. 

Samtidig bidrar harmoniserte standarder til å bygge tillit blant forbrukere og samfunnet generelt. Et felles sett med retningslinjer for ansvarlig KI-praksis adresserer bekymringer knyttet til personvern, diskriminering og andre etiske spørsmål. Dette fremmer aksept og adopsjon av KI-teknologier ved å vise at de utvikles og brukes på en ansvarlig måte.

Norske interesser må delta aktivt 

Standard Norge inviterer flere norske eksperter til å delta i dette viktige arbeidet, både for å sikre norske interesser, men også for å være til stede i diskusjonene med de fremste fagmiljøene i Europa på feltet. Målet for Norge bør være å delta aktivt i standardiseringsprosessene, ikke bare å følge utviklingen. Dette for å prioritere standarder som støtter tillit, etisk praksis og behov som norske miljøer har satt høyt på agendaen. 

Nylig har Standard Norge utgitt en internasjonal standard, ISO/IEC 42001, som skal sikre ansvarlig bruk av kunstig intelligens.   

Europeiske harmoniserte standarder blir avgjørende for en koordinert tilnærming til utviklingen av kunstig intelligens. De tjener som grunnlaget for et etisk og bærekraftig KI-landskap i Europa, der innovasjon og beskyttelse går hånd i hånd. 

En kortere versjon av debattinnlegget ble publisert i Aftenposten 31. januar 2024.

Les mer om standarder for kunstig intelligens på vårt fagområde

Vil du delta i arbeidet, kan du kontakte Team samferdsel, logistikk og digitalisering ved fag- og personalleder Lars Erik Jensen i Standard Norge.

Relevante standarder

Se alle produkter