Norge revitaliserer arbeidet med standardisering av emballasje

Det skjer mye innenfor standardisering av emballasjene. Ikke minst har dette fått ekstra oppmerksomhet som en følge av økt miljøbevissthet og utfordringer med stadig økende avfallsmengder og forbruk av jordens totale ressurser. Den norske standardiseringskomiteen for emballasje har vært inaktiv i flere år, men nå ønsker vi å ta opp igjen dette arbeidet.

Publisert
En haug med plastikkbeger
Foto: Pixabay

Vi inviterer nå alle interessenter til å bli med i den reetablerte standardiseringskomiteen på emballasje, SN/K 147 Bærekraftig emballasje. Arbeidsoppgavene omfatter i utgangspunktet alle typer emballasje, men vi planlegger at den norske komiteen skal være spesielt engasjert i aktiviteter knyttet til bærekraft, plast og sirkularitet. Komiteen skal følge med på aktiviteter i både den internasjonale (ISO) og europeiske (CEN) komiteen for emballasje. I tillegg vil det også være aktuelt å se på behovet for eventuelt å utvikle nasjonale standarder dersom det viser seg å være relevant.

Vi ønsker å sette sammen en standardiseringskomité hvor alle relevante interessenter og representanter fra hele verdisirkelen deltar. Vi oppfordrer derfor alle som har interesser innenfor emballasje og/eller er generelt interessert å finne nye løsninger som bidrar til et bedre miljø og til å nå FNs bærekraftsmål, til å bli med i komiteen.

Dette gjelder også forbrukerrepresentanter og miljøorganisasjoner.

Mål er å starte opp arbeidet i den nasjonale komiteen i midten av mars.

Norge er på ballen

Norge har lang tradisjon med innsamling og resirkulering av emballasje. Spesielt på plastflasker er Norge helt i verdenstoppen når det gjelder retur. Dette har bidratt til utviklingen av norske løsninger som eksporteres til et internasjonalt marked. For norske leverandører av emballasje, teknologi og løsning for innsamling og ombruk er det viktig å følge med endringer i regelverk og utforming av standarder som kan endre markeder og påvirke bedriftenes konkurranseevne.

Men vi har fortsatt et stykke igjen for å oppnå de nye målsetningene om materialgjenvinning av emballasjeavfall generelt. Det er både en utfordring og mulighet.

Økt miljøhensyn både i Europa og globalt

ISO har en standardiseringskomité på emballasje, ISO/TC 122 Packaging, med en undergruppe om emballasje og miljø, ISO/TC 122/SC 4 Packaging and the environment. Denne undergruppen har som mål å utvikle internasjonale standarder for å harmonisere miljøkravene til emballasje og emballasjesystemer gjennom hele livssyklusen. Det inkluderer bl.a. terminologi, design, redusert bruk av ressurser, gjenbruk, ombruk og av gjenvunnet materiale.

Den europeiske standardiseringskomiteen for emballasje CEN/TC 261 Packaging har også en egen undergruppe som jobber med standarder for emballasje og miljø inkludert bl.a. gjenvinning og miljøpåvirkning, CEN/TC 261/SC 4 Packaging and Environment. Undergruppen har etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe spesifikt med standard for design av resirkulerbar plastikkemballasje.

EU ønsker standarder for plast

CEN har fått et standardiseringsmandat fra EU-kommisjonen om resirkulering og ombruk av plast som et ledd i implementering av EUs plaststrategi og handlingsplan for sirkulær økonomi. Plast kommer nok derfor til å bli et av de sentrale områdene hvor det skal utarbeides nye standarder framover.

Kontaktinformasjon

Dersom du tenker at denne revitaliserte standardiseringskomiteen kan være av interesse for deg eller din virksomhet, kan du kontakte prosjektleder Sigridur Thormodsdottir for mer informasjon eller for å melde deg på arbeidet.