Presentasjoner fra seminar om massehåndtering for økt gjenbruk av jord

Standard Norge inviterte til informasjonsmøte 7. mars 2023 om et mulig nytt standardiseringsprosjekt for varmebehandling av jord knyttet til bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektet har også relevans for jord i landbruket.

Publisert
Anleggsmaskin som frakter jord i skuffen
Foto: Pixabay

Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på møtet. Det ble ikke gjort opptak.

Presentasjoner


Status og pågående arbeid mht. massehåndtering og fremmede arter
Sunniva Aagaard, Miljødirektoratet


Planteskadegjørere i anleggsvirksomhet – pcn og floghavre
Tone Gislerud, leder for distrikt Øst i Mattilsynet


Viktigheten av forutsigbarhet for ugras og frø i jordmasser
Benedikte Watne Oliver, Statens vegvesen


Jord med eller uten ugressfrø – hva er forskjellen for en anleggsgartner?
Bjørn Aakerholt, fagansvarlig NAML - Norske Anleggsgartnere, Miljø og Landskapsentreprenører


Jord på deponi – hva er problemet?
Tom Inge Hole, Lindum deponiforvaltning


Teknologi for varmebehandling av jord
Hans Christian Westrum, SoilSteam International


Resultater av forsøk med varmebehandling av jord
Wiktoria Kaczmarek-Derda, forsker i NIBIO


Samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til sirkulærøkonomisk massehåndtering
Kristin Magnussen, Menon senter for miljø- og ressursøkonomi


Hvilke muligheter ligger i standardisering
Marit Hauken, prosjektleder i Standard Norge


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marit Hauken per e-post.